Ons gaan nou die Skouerkleed, Roede en Hoorbare Woord deel.
Ons roep die 144,000 om na vore te kom en te vergader deur gebed en deur n voorspraak te wees en om mekaar te bemoedig.

Vertolkings deur:Broer Julian   Suster Shandra
 
Maak seker dat u die onderstaande ook lees...
Profesie 52 - "DIE TROMPET ROEPING VIR DIE 144,000"

"EK Gaan Alles Doen Wat EK Belowe Het Om Te Doen!" (In engels)

DRINGENDE BOODSKAP!

Hoorbare woorde van GOD YAHUVEH rakende SKOUERKLEED, STAF, die 144,000 KOM VORENTOE!

Ek hoor YAHUVEH maak my wakker met die hoorbare woorde 11/7/02 en indien enige een iets kan byvoeg by die vertolking deur Profeet Julian gegee E-pos ons asb..

Ek hoor YAHUVEH maak my wakker met hierdie hoorbare woorde...

"Hy het ges dat ek die helfte van die SKOUERKLEED het en my man Nikomia het die ander helfte van die SKOUERKLEED. Saam maak dit een hele SKOUERKLEED."

Toe se YAHUVEH dat...

"Ek het die HELFTE VAN DIE STAF my geliefde Nikomia het die ander HELFTE van die staf en tesame maak dit die HELE STAF.

Ek was in die verleentheid toe ek wakker geword het, want ek het nie geweet wat n SKOUERKLEED was, of die betekenis daarvan nie. Nou weet ek dat dit die buitenste kledingstuk van die Joodse Ho priesters is. Lees daarvan in die Bybel. Mooi juwele kom bo-op.

[ Ekodus 25, 28, 35, 39; Rigters 8, 17, 18; 1 Samuel 2, 14, 21, 22, 23, 30; 2 Samuel 6; 1 Kronike 15; Hosea 3 ]
Lees meer van die SKOUERKLEED hier.

Laat weet my na julle in die Heilige Gees gebid het, of julle verstaan wat YAHUVEH my vertel. Ek weet ditek het omtrent 13 jaar vir my geliefde Nikomia gewag om sy opwagting te maak en daar is GEEN twyfel dat hy die ander helfte is nie, die ander Eenheid tesame wat ons gebruik om salwing in beweging te bring. YAHUSHUA het ons bymekaar gebring en die salwing is groter as wat ek kan van droom. Ons is nou n eenheid. Ek het vir hom gewag omdat omdat die twee salwings moes saamsmelt. En dit was waarvoor die bediening gewag het. Ons het mekaar baie lief en hy is my sielemaat. YAHUSHUA gebruik my man as my lyfwag 24 uur van die dag, en hy het alreeds my lewe meer keer gered as wat ek kan tel.

Ons is in n droom vertel dat ek Henog se gebed moet memoriseer en die Henog gebed moet ops. Die Henog gebed...

Hebrers 11:5 
Deur die geloof is Henog weggeneem deur die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie omdat GOD hom weggeneem het : want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy GOD behaag het. 

Ek is niemand spesiaal nie en voel geerd om ons Vader YAHUVEH en YAHUSHUA te dien nes julle. Ek en my geliefde man reis maar net deur die wreld om die sending uit te voer waartoe ons geroep is, om die oes in te samel, siele na YAHUSHUA vir YAHUVEH te bring vir YAHUSHUA se lof, eer en heerlikheid. Wanneer die werk voltooi is, sal ons weer Hemel toe gaan.

YAHUSHUA is op pad, O so vinnig oppad vir Sy Bruid. Sy Bruid is nie elke Christen nieSy Bruid is die eerste vrugte. Ek glo die nuutste openbaring wat ek ontvang het, is dat YAHUSHUA se Bruid die 144,000 is. Hulle sal opgeneem word soos wat Henog opgeneem is, en hul verheerlikte liggame ontvang, en gaan dan meerendeels van die duiwel n voorwerp van spot maak en almal waarsku om glad nie die Merk van die Dier te neem nie.

Ek glo die nuutste openbaring wat ek ontvang het. YAHUSHUA se Bruid is die 144,000! Hulle sal opgeneem word soos Henog opgeneem is, hul verheerlikte liggame ontvang en terugkeer om die duiwel n voorwerp van spot te maak en om mense te waarsku om glad nie die Merk van die Dier te neem nie.

YAHUSHUA het hoorbaar met my gepraat, besonder rondom Rosh Ha Shanah, en HY het vir my ges dat dit onder hoorbare woorde van YAHUVEH moet kom...

"Eers een wegraping, dan n ander een vir die wat EK liefhet. " [ lees hieroor hier.].]

Daar is die Bruid en daar is die gaste. Ek glo die gaste is die Christene vol van die HEILIGE GEES wagtend en verlangend na SY wederkoms, en hulle sal die wreld verlaat tydens die 2de Wegraping, moontlik tydens Pinkster.

Al wat ek weet is dat ons moet besig bly totdat YAHUSHUA weer kom, uitkyk, en wag en werk om die verlore skape na die enigste Goeie Herder YAHUSHUA te lei. Ek het n reusagtige las, vernaamlik om Israel te bereik. Die 144,000 is die Bruid en hulle is onbesmet deur vroue, bedoelende die georganiseerde kerke het hulle nie besmet nieen die 144,000 is beide mans en vroue, profete en apostels. 12 Verskillende stamme van Israel en dit is nie belangrik as ons nie weet van watter stam ons is nie. Ek is vir baie jare vertel dat ek uit die stam Juda is.

Daar is diegene wat my laat weet het dat hulle deel is van die 144,000 is. Vir jare het hulle vir my e-pos gestuur en my ondersteun, toe ek op die rand was om die bediening op te gee, het hulle aan my n profetiese boodskap gegee. Hulle het besorg geraak toe daar nie meer boodskappe na vore gekom het nie, en wou weet wat was die laaste boodskap of profesie. Hulle noem hulself loerders ("lurkers") en het my vertel dat vele van hulle my en die bediening oplig in gebed, maar hulle mag my net kontak wanneer YAHUVEH hulle toestemming gee om dit te doen. Tot dusver het hulle jare lank al gekyk en geleer en geluister agter die skerms, na die profesie en onderwysing wat uitgekom het en het slegs na vore gekom om te openbaar dat hul deel is van die 144,000 soos gelei deur YAHUSHUA om my te ondersteun en my te laat weet dat ek nie alleen is nie. Baie kyk en bid vir my en die bediening, en het te doen met die insameling van die 144,000, op een of ander manier.

Ons is nie een spesiaal nie, en ons voel geerd om ons Vader YAHUVEH en YAHUSHUA te dien soos julle. Ek en my geliefde man reis maar net deur die wreld om die sending uit te voer waarvoor ons geroep is, om die oes in te samel, deur siele na YAHUSHUA vir YAHUVEH en YAHUSHUA se lof, eer en heerlikheid. Wanneer die werk klaar is, sal ons weer Hemel toe gaan. Glo in geloof dat ons op dieselfde manier as Henog sal gaan, en dat die dood ons nie sal aanraak nie.

Hebreers 11:5  
Deur geloof is Henog weggeneem, deur die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat GOD hom weggeneem het : want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy GOD behaag het.

Ek was in n droom aanges om die vers te memoriseer, en daarop te staan en om ander gelowiges aan te s om dieselfde te doen.
YAHUSHUA is oppad O so vinnig oppad vir SY Bruid. Sy Bruid is nie elke Christen nie, Sy Bruid is die eerste vrugte. Ek het teksverse om dit op te volg.

Openbaring 14:3-5
En hulle het n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens, en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd vier-en-veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is nie. Dit is hulle wat nie hulself met vroue besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook al heen gaan, dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge van God en die Lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. (Ou Afrikaanse vertaling)  

Onlangs het n vroulike profeet, gebedsstryder en geliefde vriendin, haar naam is Cindy, gesien dat ek en my geliefde man Nikomia, by haar huis verskyn in ons verheerlikte liggame. Ons het haar gedruk en ges dat ons nie kon bly nie, want ons was op n sending. Dit was Julie. Sy het my dit oor die telefoon vertel. Sy het beskryf hoe ons gelyk het, en hoe sy geweet het dat dit ons verheerlikte liggame was. Nadat ek haar hoor s het dat ons nie kon bly nie, omdat ons op n sending is, glo ek ons gaan weggeneem word Israel toe. Die 144, 000 sal weggeneem word en glad nie paspoorte, vliegtuie of skepe gebruik nie.

n Ander betroubare broer Julian, wat n profeet is wat ek vertrou het, het my die onderstaande vertolking gegee. Ek word gelei om dit te deel met een rede en dit is om die 144,000 na vore te roep, daardie wat hulself loerders noem, en wat niks ges het oor my onlangse huwelik met Nikomia nie. My geliefde man is nie net n man wat deur YAHUVEH geroep is nie, maar hy is my sielsgenoot en leier van die bediening wat aan my belowe was. Die wat gebid het voordat hulle aan my verklaar het of Nikomia die ware een is wat die unieke salwing het, ek moet hierdie nou met julle deel, sodat julle kan lees en onderskei en dan bid in die Heilige Gees (Ruach ha Kodesh) en ons dan kontak te...

kontak adres..

Ons het nodig dat julle ophou loer en tot ons verdediging kom vir die wolwe wat sirkels maak en ons benodig julle intersessie en liefde en ondersteuning, in alle opsigte. Nou is die tyd om saam te kom in die naam van YAHUSHUA! Hou asseblief op om agter die skerms te loer. Julle het vir my gewag om die boodskap te gee. Is dit die een waarvoor julle nog die hele tyd wag? Kontak ons per e-pos asseblief.

[Terug na bo]

  Vertolking van YAHUVEH se Hoorbare Stem Wat Met My Praat, Gegee aan Broer Julian.

Al wat ek weet is dat ek niemand spesiaal is nie, maar indien YAHUVEH en YAHUSHUA hierdie niemand spesiaal wil gebruik vir Hulle Glorie, dan wys YAHUVEH se krag die beste in swak mense. Ek glo toe HY my gekies het, het HY dit gedoen om te bewys dat met YAHUVEH ALLE dinge moontlik is, wanneer HY my gebruik, bewys HY dat HY enige een kan gebruik.

Nederig bied ek Profeet Julian se vertolking aan wat hy vir my per e-pos gestuur het.

Prys YAHUVEH

-------------------------------------

Geagte suster Elisabeth Elijah Nikomia

Die skouerkleed(Ephod) beteken n boodskapper of ambassadeur.

Jy is die helfte van die skouerkleed en Niko die ander helfte, wat n skouerkleed in geheel maak (bediening, ambassadeur). Jy en Niko is aangestel om YAHUVEH se boodskapper te wees om SY woord aan SY mense bekend te maak. Die betekenis van die roede is ( maatstaf, om te tug, en om geregtigheid te wys).

YAHUVEH het Niko gekies om die helfte van die staf te wees met die ander helfte wat YAHUVEH se personeel is (engele of die 144,000) wat n roede sal maak om te rel, te tug en om geregtigheid te bewys, wat ookal nodig is om gewaarsku te word deur YAHUVEH OM SY woord en gebooie te soek. Daar is baie wat glo (kerke en gemeentes) en goddeloses wat nodig het om deur YAHUVEH se boodskappers gewaarsku te word voor YAHUSHUA se koms. Niko is een van die wat gekies is vir die soort sending op aarde.

YAHUVEH gee jou n sending tussen jou en Niko vir onderwysing en profesie (Ephod) in SY Naam.

Die boek van Openbaring verduidelik die betekenis : Hou maar net vas wat julle het, totdat EK kom (Openbaring 2:25) En aan hom wat oorwin en MY werke tot die einde toe bewaar, sal EK mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel , net soos EK ook van MY Vader ontvang het: En EK sal hom die morester gee.

Wie n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s.
Openbaring 2 : 25-29

(Shalom) Groete van broer Julian

----------------------------------

[Terug na bo]

  Vertolking van YAHUVEH SE Hoorbare Stem Wat Met My Gepraat Het, Gegee Aan Suster Shandra

Ma, Pa en Chad,

Die openbaring het 3 dae geneem en daar was baie aanslae tydens die werk aan die gebeurtenis, een het probeer keer dat dit verder gaan, maar prys YAHUVEH en YAHUSHUA, die boodskap kon nie gestop word nie. Hier is wat die Ruach Ha Kodash aan my openbaar het.

Die skouerkleed (Ephod) simboliseer n ander betekenis ook

Reinheid. In die Ou Testamentdie skouerkleed is gemaak van linne. Dit is die eerste laag. In Openbaring 19:8 wys dit dat die Bruid geklee is in fyn linne, skoon en blink wat die regverdige dade van die heiliges simboliseer. Ook is die skouerkleed die eerste laag wat genoem word in die priesterlike kleding (Eksodus 28:5-14 )(1611-Engelse vertaling) Die skouerkleed self het kleure goud, pers, blou en bloedrooi kleure en fyn dubbeldraad geweefde linne. Die kleure simboliseer die Godheid. Die goud simboliseer die Glorie van YAHUVEH , die blou verteenwoordig die hemelse openbaringe wat deur YAHUVEH en YAHUSHUA gegee word deur die inderlike hoorbare stem van die Ruach Ha Kodash, die pers verteenwoordig die koningskap van YAHUSHUA en die bloedrooi draad van die verbond van ons verlossing deur die bloed vanYAHUSHUA, die fyn linne verteenwoordig heiligheid en reinheid, want sonder heiligheid kan geen mens God sien nie.

Jy en Nikomia is soos priesters voor YAHUVEH en YAHUSHUA, jy het n mantel en n las om die 144,000 bymekaar te kry. Indien hulle (144,000) n voorspraak gaan wees vir jou, sal jy n voorspraak vir hulle wees, want op die skouerkleed is 2 gedenkwaardige oniksstene waarop die 12 stamme van Israel se name gegrafeer is, wat in goud geset is (in KJV ouches). Goud in die sin simboliseer die heiliges vir hul pogings want jou geloof is meer werd as goud. Dit is hulle wie deur die vuur gelouter is en gesuiwer is toe hulle met groot verlies, volhardend deur die smeltkoers is. Die geborduurde koord verteenwoordig die 3 voudige koord van die Godheid (3 in een, almal in eenheid) wat nooit verbreek kan word nie. Die koord is vasgemaak aan die skouers wat dui op die intieme verhouding met YAHUVEH en YAHUSHUA en met SY uitverkose mense. Hulle sal mekaar ken deur die teenwoordigheid van die Ruach Ha Kodash, (die Gees van YAHUVEH en YAHUSHUA) wat in hulle leef al is hulle verskillende rigtings versprei.

Die roede verteenwoordig die koningkryk, gesag en leierskap. Die roede verteenwoordig ook die apostoliese mantel van gesag wat jy en Nikomia nou deel. Die gesag is in die geestelike ryk, maar dit sal spoedig in die aardse ryk wees wanneer dit tyd is vir YAHUVEH en YAHUSHUA.

Dit is al vir eers, maar as lidmaat profete en apostels sowel as geestelike dekking, benodig ek sekere Goddelike insettings.

Lief julle, Shandra

[Terug na bo]

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Besoek die ander een, indien 'n webwerf van lyn af is.

Ons onderhou die Sabbat Dag, Ons is nie Sewende Dag Adventiste nie
Kliek Hier Vir meer inligting (Slegs in engels beskikbaar)

Pos Adres en E-pos Adresse