Die betekenis van Rosh Hashanah

Rosh Hashanah is die dag waarop YAHUVEH die mens, Adam, geskape het, YAHUVEH se finale en mees kosbaarste skepping. Elke Rosh Hashanah, die verjaarsdag van die mensdom, verklaar ons YAHUVEH as ons enigste en ware Koning. Ons herbevestig dan ons begeerte om Hom te dien, elke oomblik van ons lewens.

Rosh Hashanah begin die mees intense periode van die Joodse Kalender.

Die dag is een van vrees en bewing.

"Gelukkig is die volk wat die geheim van die teru'a [Blaas van die ramshoring] ken," verklaar die Midrash. Die nasie wat weet hoe om te bewe tydens die geluid van die ramshoring, en om hulself te onderwerp aan beslissing is gelukkig.

Vir die Jood wat nie YAHUSHUA as MESSIAS ken nie, sal die staccato klanke van die teru'a (ramshoring) se blaas hulle herinner aan iets wat verwoes / versplinter. Hulle sę: “Dit wat verwoes/ versplinter word, is onsself – al die ingeweefde patrone van ons verlede – sodat ons nuut kan oorbegin. Vreugdevolle vrymaking van die kettings van die verlede."

Geen dag is so geïnspireerd met potensiële groei vir die Jood soos Rosh Hashanah. Die oordeel van die dag, bepaal hul geestelike potensiaal vir die komende jaar wat voorlę.

"Net soos ‘n volgroeide boom saamgevat word in een enkele saad, net so word ons potensiaal vir groei vir die komende jaar bedwing deur die beslissing van Rosh Hashanah (steeds kan baie gebeur wat die werklike groei kan affekteer.) Alhoewel Rosh Hashanah die sesde dag van die skepping is, word dit na verwys as die eerste dag: "Die eerste van ons groot handelinge, ‘n herinnering van die eerste dag.”

Adam is op die sesde dag geskape. Alle voorafgaande dinge was slegs ‘n gereedmaking van sy skepping. Die mens alleen se enigste doelwit moet wees - erkenning aan sy skepper en ‘n verhouding met HOM.

Dit word gesę dat Rosh Hashanah na die toekoms kyk en nie na die verlede nie. Die oordeel van die dag is nie op ons sondes van die verlede nie. Sondes wat nie eers in ons gebede genoem word nie. Dus neem die beslissing aanvang op die eerste dag van die nuwe jaar, nie op die laaste dag van die vorige jaar nie. Voordat ons met ‘n nuwe toekoms kan begin wat verskillend van ons verlede - wat 'n belofte is van die Rosh Hashanah – is daar geen hoop op die uitwissing van die vlekke van ons vorige mislukkings nie.

"Rosh Hashanah word gesien as 'n tyd van die verwydering van ons vuil klere."

Ons oordeel op Rosh Hashanah word bepaal deur wie ons op daardie presiese oomblik is, wat die wat die kern is van die oordeel van Rosh Hashanah, en dit word bepaal wie ons werklik begeer om te wees op daardie oomblik.

"Op Rosh Hashanah, word die mens geoordeel. Maar watter offer bring hy? Hy bring homself. En net soos ‘n offer ondersoek word vir gebrek, vier dae voordat dit geoffer word, so moet daar ook ten minste vier dae van gebede van boetedoening wees voor Rosh Hashanah. Ons moet onsself ondersoek. "

Op Rosh Hashanah "almal wat in die węreld gekom het, sal voor Hom 'bnei meron' moet verbygaan." Die Talmud gebruik drie metafore om die probleem frase "bnei meron" te verduidelik:
(l) Dis soos om deur ‘n smal plek te gaan waar daar net plek is vir een op ‘n slag:
(2) Soos die soldate van koning Dawid, wat hul bevele individueel ontvang voor hulle uitgegaan het om oorlog te voer;
(3) soos skape onder die staf van die herder deurloop wanneer hy hulle tel.

Al die metafore het een idee in gemeen: Die beslissing/oordeel op individueel is ‘n absolute isolasie, ontneem van alle sosiale konteks. Dit wil sę, die oordeel lyk daarom soos die dag van die dood, waar die beslissing ook op die individueel in sy absolute afsondering is.

En hoe gaan ons antwoord wanneer ons alleen voor YAHUVEH gaan staan, en Hy vra:

"Wie is jy?" Indien ons dit van naderby bekyk , mag ons vind dat daar niks daar is nie – geen “ek”, geen induvidiualiteit, niks, waar ons geen konneksie met ander het nie.

Ons taak op Rosh Hashanah is om ons totale bestaanswyse aan te heg aan dit wat ewig binne in ons is. Dit is om te erken dat die lewe en dood waarna ons verwys op Rosh Hashanah, niks daarmee te doen het of ons asemhaal of nie. In die woorde van die wyses , “ Die goddeloses word dood genoem, selfs terwyl hulle nog lewe, en die regverdige word lewend genoem, selfs in die dood.”

Die ramshoring kondig oordeel aan en, daarom vrees ons : "Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie bewe nie? (Amos 3:6) Nogtans is dit ons wat onsself byeenroep vir oordeel, met die blaas van die ramshoring. Deur dit te doen, demostreer ons, dat ons behoefte vir oordeel benodig, en aanvaar, die behoefte om ons aandag vas te boei aan die reis vir ons essensieële self. Ons wys YAHUVEH dat ons bewus is van die behoefte vir verandering, vir herskepping van onsself. Deur dit te doen, wakker ons Sy genade aan: ons veroorsaak dat Hy in beweging kom, soos die Midrash sę, van die troon van streng oordeel na die troon van genade. Gelukkig is die nasie wat die geheim van die teru'a ken."

Dit is die tradisie van die Rosh Hashanah en as gelowiges in YAHUSHUA kan ons sien dat dit deur YAHUSHUA is wat die finale oordeel gaan kom.Yom Teruah (Rosh Hashanah, Fees van Trompette )
Deur Greg Killian

Oorspronklik was die Nuwe Maan nie vasgestel aan die astronomiese berekenings nie, maar dit was plegtig bekend gemaak nadat getuienisse getuig het van die herverskyning van die maan in sy eerste kwartier vorm (crescent). Op die 30ste van elke maand, vergader die lede van die Hooggeregshof in ‘n binneplaas te Jerusalem, genaamd Beit Ya'azek, waar hulle gewag het om die getuienis van twee betroubare getuies te ontvang, dan het hulle die Nuwe Maan geheilig. Wanneer die eerste kwartier vorm van die maan glad nie op die 30ste dag gesien is nie, het hulle automaties die Nuwe Maan op die 31ste dag herdenk.

Daarom is dit ‘n fees tydperk omdat, “Niemand weet van daardie dag of die uur, nie eers die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.“ Yom Teruah Yom Teruah is die ENIGSTE feesdag (van die Hebreeuse woord “moed” wat letterlik 'n afspraak beteken) dat ons nie die dag of die uur weet waanneer om dit te vier nie. Daarom moet ons waaksaam wees, ons moet wakker wees, en ons moet uitkyk daarvoor. Wil jy aan die slaap wees wanneer YAHUSHUA, die koning weer kom?

I Tessalonisense 5:1-11 Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie; want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag. Want wanneer hulle sę: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.

Dus, sal die regverdige nie verras word op daardie dag nie. Dit impliseer dat al weet die regverdiges nie watter jaar nie, sal hulle weet dat Hy gaan terugkeer op Yom Teruah. Daarom sal hulle uitkyk vir hulle Messias op die 30ste en 31ste dag van die maand Elul.
ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Besoek die ander een, indien 'n webwerf van lyn af is.

Ons onderhou die Sabbat Dag, Ons is nie Sewende Dag Adventiste nie
Kliek Hier Vir meer inligting (Slegs in engels beskikbaar)

Pos Adres en E-pos Adresse