Meer Informasie op Rosh Hashanah:
Wat As Rosh Hashanah Die Dag Is Wat EK Kom?
Die Betekenis van Rosh Hashanah

Simbolisering van die Ramshoring

Rosh Hashanah

by Shraga Simmons

Die Ramshoring is die hoofsimbool van Rosh Hashanah. Is dit net n primatiewe trompet? Of is daar n baie groter storie om te vertel?

Let op dat daar tydens die blaas van die ramshoring op Rosh Hashanah, drie verskillende klanke is :

Tekiah een lang, reguit blaas.

Shevarim drie medium, wenende klanke.

Teruah -- 9 vinnige blaasklanke kort agter mekaar.

Laat ons elk van die ramshoring klanke van nader bekyk, om te sien hoe dit verband hou met die verskillende temas van Rosh Hashanah.

DIE TEKIAH KLANK

Rosh Hashanah is die dag om te waardeer wie YAHUVEH is. Ons verinnerlik dan daardie begrip dat dit n lewenswyse word, 'n praktiese deel van ons daaglikse realiteit. YAHUVEH is Vol Krag. YAHUVEH is die Skepper, YAHUVEH Onderhou ons. YAHUVEH is die Toesighouer. Kortliks, YAHUVEH is Koning van die Heelal.

Maar vir baie van ons, is die idee van n koning n prent van n hebsugtige en magshonger despoot wat die massas in sy selfsugtige strewe wil onderwerp.

In Joodse tradisie, is n koning heel eerste die dienaar van die mense. Sy enigste begeerte is dat die mense gelukkig is en in harmonie moet woon. Sy bevele en wette wat hy uitvaardig is ten goede vir die mense, nie vir himself nie. (sien Maimonides, 2:6 Wette van die Konings 2:6 ("Laws of Kings"))

Die doel van Rosh Hashanah is om YAHUVEH as ons Koning te kroon. Tekiah die lang, reguit ramshoring blaas -- is die klank van die Koning se kroning. In die Tuin van Eden, was Adam se eerste handeling om YAHUVEH as Koning te proklameer. En nou, die ramshoring proklameer aan onsself en aan die wreld : YAHUVEH is ons Koning. Ons stel ons waardes reg, en draai na die realiteit van YAHUVEH, as die Een Wie die wreld bestuur waar HY die geskiedenis begelei, berge versit, omgee vir een en elke mens induvidueel en persoonlik.

Maimonides voeg een belangrike kwalifikasie by: Dit nie genoeg dat YAHUVEH MY Koning alleen is nie. Indien AL die mense nie vir YAHUVEH as Koning erken nie, dan dan is daar iets tekort in my verhouding met YAHUVEH. Gedeelte van my liefde vir die Almagtige is om ander mense te help en te lei om HOM te waardeer. Natuurlik is dit grootliks n betuiging van my diep sorgsaamheid teenoor ander. Maar dit beïnvloed ook my eie gewaarwordinge van YAHUVEH se alles-omsluitende Koningskap.

DIE SHEVARIM KLANK

Wanneer ons terugdink aan die jaar wat verby is, weet ons in ons diepste wese dat ons gefaal het om ons volle potensiaal uit te leef. In die komende jaar, hunker ons daarna om nooit weer die gulde geleentheid te vermors nie. Die Kabbaliste s dat Shevarim drie medium dralende blaasgeluide - die snikkende geween van n Joodse hart is hunkerend om te konnekteer, te groei, te presteer.

Elke persoon het die vermo om te verander om beter in jouself te wees. Die begaafdheid kan vinniger plaasvind as wat jy kan van droom. Die sleutel is om te bid uit die diepte van jou hart, om vir YAHUVEH te vra vir die geleentheid om net beter te word. Moenie jouself bedwing deur die verlede nie. Jy weet jy het enorme potensiaal.

Die oomblik wat die ramshoring blaas, roep ons uit die dieptes van ons siele na YAHUVEH. Dis die oomblik wanneer ons siele voor YAHUVEH staan sonder enige skanse waar ons waarlik net kan losmaak.

DIE TERUAH KLANK

Op Rosh Hashanah, moet ons ontwaak en openhartig en onpartydig wees oor ons lewens: Wie ons is, waar ons was, en in watter rigting ons oppad is. Die Teruah klank -- 9 vinnige blaasklanke, met kort tussenposes -- stel n alarmklok voor, wat ons wakker maak uit ons geestelike sluimering. Die ramshoring bring duidelikheid, waaksaamheid en fokus.

Die Talmud s: "Wanneer daar oordeel van onder af is, is daar geen benodiging vir oordeel van bo af nie. Dit beteken, dat indien ons tyd neem om suiwerheid te konstrueer, realistiese model van hoe ons tekort geskied het in die verlede, en dat ons verwag om te groei in die toekoms, dan het God nie nodig om ons wakker te maak vir dit wat ons alreeds weet nie.

YAHUVEH wil he dat ons n opregte poging aanwend, om die geskenke wat Hy vir ons gegee het, te verbeter. Daar word nie van jou verwag om enige iets te wees wat jy nie is nie. Maar jy kan YAHUVEH ook nie flous nie.

Die rede, omdat ons kontak verloor en foute maak, is omrede ons nie elke dag tyd neem om te herkonnekseer met ons diepste begeertes en essensie nie. Die oplossing is om daagliks tyd alleen te spandeer en te vra : Is ek op die regte pad? Is ek gefokus? Strewe ek nog na doelwitte wat die groottste algehele verskil in my lewe en wreld gaan maak?

Maak dit n gewoonte om in voeling met jouself te bly, en wanneer die tyd vir Rosh Hashanah aanbreek, sal die alarmklok van die ramshoring nie naastenby so ontnugterend wees nie!

Outeur Biografie:

Shraga Simmons het tydens sy kinderdae deur die sneeu getrek te Buffalo, New York. Hy het in velde van joernalistiek en publieke verhoudings gewerk, en is tans die Redakteur van Aish.com in Jerusalem.ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Besoek die ander een, indien 'n webwerf van lyn af is.

Ons onderhou die Sabbat Dag, Ons is nie Sewende Dag Adventiste nie
Kliek Hier Vir meer inligting (Slegs in engels beskikbaar)

Pos Adres en E-pos Adresse