02.10.05 

Wanneer Almagtige YAHUVEH BRUL
BETER JULLE LUISTER!
HY HET GENOEG GEHAD VAN ONGEHOORSAAMHEID EN SONDE!
JULLE BETER OPHOU OM HOM TE BEPROEF!

* * * * * * * * * * * * * *
Shalom Geliefdes in YAHUSHUA, aan almal wat my liefhet en my julle suster in YAHUSHUA noem!

OI VAY! Wat 'n geveg was dit gewees! Nooit in die 10 jaar op die internet het die bediening soveel bose aanslae beleef nie, en is ek soveel slegte name toegevoeg deur die wat hulself Christene noem. Wow! Daardie woord beteken beslis nie meer wat dit veronderstel is om te beteken nie .

Ek skryf 'n openlike brief aan die wat glo dat die bediening 'n sen is. Al my vyande, wees gewaarsku, julle gaan niks hou van dit wat ek nou gaan skryf nie, maar vra of ek omgee? Lag lekker.

Geliefde familie in YAHUSHUA, asseblief, vergewe my voor die tyd, maar dit sal heel moontlik die laaste boodskap wees vir 'n onbepaalde tyd, met die HEILIGE dae op hande. Ons gaan oor die 3,000 myl weg en sal buite bereik wees via internet in opdrag om ons Geestelik Terug te trek na waar ons deur YAHUVEH aanges is om te gaan. Die voordeel is dat waanneer ek terugkeer, sal ek vars manna uit die Hemel vir julle h om te eet onder die salwing van die Ruach ha Kodesh.

Ek het openbaringe ontvang oor wat vorentoe gaan gebeur, vernaamlik in Amerika. Ons is besig om die area waar ons in woon te verlaat, voordat dit gaan gebeur. Ek is nie vry om meer as dit te s op die stadium nie, alhoewel ek sterk aanbeveel dat as jy gelei voel deur YAHUVEH om nie meer in die stad, staat of op die platteland te woon nie, of as jy drome gehad het wat jou waarsku en jy eerlikwaar 'n liefdevolle verhouding met YAHUVEH en YAHUSHUA het, en jy jou bes doen om Heilig en gehoorsaam aan YAHUVEH te wees, en jy ontvang waarskuwende drome, GAAN NOU UIT terwyl jy kan! Moenie uitstel nie, want wanneer die krygswet kom, sal dit onmoontlik wees om weg te kom. Kan jy die woord VASGEKEER spel?

Nogtans moet julle asseblief aanhou om e-pos te stuur, soos jy gelei word, totdat ek uiteindelik weer 'n internet konneksie het.

Ek wil julle aanmoedig om aan te hou op te kyk, omdat ons geliefde YAHUSHUA op pad is, en die bose teen ons is. Moenie vergeet wat die Bybel s nie...

Jesaja 59:19 (1611 - vertaling)
...wanneer die vyand gaan inkom soos 'n vloed, sal die Gees van YAHUVEH 'n standaard teen hom oprig.
Ons is daardie Heilige standaard wat die bose in ons lande beveg in die naam van YAHUSHUA ons MASHIACH. Die nuutste profesie sal vrygestel word vanaf ons nuwe bestemming waarheen ons op pad is. Hou ons asseblief in julle gebede, sodat ons betyds in ons nuwe tuisland sal wees vir Rosh Ha Shanah! Dis tyd vir 'n nuwe avontuur na 'n plek waar ons nog nooit van te vore was nie. O, die lewe van 'n apostel! Soos die kinders van Israel, beweeg ons aan wanneer YAHUVEH s beweeg. Ek herinner YAHUVEH dat vols neste het, en jakkalse het gate, en bere het grotte, maar ons het nie eers 'n huis wat ons, ons tuiste kan noem nie. Wag nog steeds op daardie luukse. YAHUVEH het ons die les geleer, wat ek nou met julle deel, wanneer daar geen vrede meer is...beweeg vinnig aan!

Nog een ding. Daar gaan 'n openlike boodskap vir die Bruid van YAHUSHUA uitgaan, heel waarskynlik kort nadat ons arriveer. My geliefde man Niko, het ook 'n openlike brief geskryf met betrekking op die Bediening en myself omdat ons opstaan vir Heiligheid en gehoorsaamheid aan die Tien Gebooie en nie verskonings soek om te sondig nie, insluitende die 4de gebod. Ons word ook aangeval omdat ons opstaan teen aborsie , deur te s dis moord.

Ek weet ek het altyd geworstel met die woorde "Wees bly as julle vervolg word ter wille van YAHUSHUA se naam, hulle het immers die profete van ouds net so vervolg"

Matheus 5:12 (Afrikaans ou vertaling)
Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele., want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.
Dit is maklik om die aanslae van die heidene eenkant toe te vee, want hulle weet nie van beter nie. Maar die mees venynigste aanslae het juis gekom vanaf die wat daarop aanspraak maak dat hulle Christene is...wat 'n vorm van goddelikheid het, maar geen inderlike Goddelikheid het nie. Hulle s dat hulle nie sataniste is nie, maar wie anders wil 'n heilige vrou en Heilige Bediening uitdelg?

Die vrug van die gemeente is Heiligheid, en ons streef daarna om dit vir die mense te leer. Die voorskriftelike vereistes van YAHUVEH wat nou nagekom moet word is dat die godvresendes meer gehoorsaam aan HOM moet word en hulle moet YAHUVEH en YAHUSHUA eerste in hul lewens en liefde stel. Die bediening lei nooit enige iemand na 'n geloof of 'n mens, maar na 'n liefdevolle, gehoorsame Heilige verhouding met ons Skepper YAHUVEH en ons Messias YAHUSHUA. Om die mense te leer van die Joodsheid van ons Messias en dat ons al 10 die gebooie moet onderhou, die 4de gebod ingesluit,:- hou die Sabbat Heilig. Wie anders as die duiwel wil my doodmaak omdat ek die waarheid praat, en julle leer? Onthou die waarskuwing in die Skrifgedeeltes dat in die eindtye sal hulle goed sleg noem, en slegte dinge goed!

Jesaja 5:20
Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter.
Jack Barr en Raymond Arguello verkoop hulle sogenaamde profesie. Toe ek hulle gewaarsku het dat YAHUVEH se geskenke glad nie verkoop mag word nie, is ek gehaat en alles wat sleg is genoem.

Saak in werklikheid...Zeph Daniel en Frank Whalen (wat 'n Howard Stern verdraaid naboots). Die dinge wat Frank ges het op die radio program sal 'n matroos laat bloos! Die nuutste Profesie 79 praat oor die duiwelse orgies in die Sondag kerke tydens die Groot Verdrukking, en Frank het 'n smerige seksuele aanmerking op die radio program gemaak, en hulle etiketteer demoniese vloeke as "duiwels-oog" wat hulle na my toe gooi. Zeph het gelag.

Christene, moenie julle op die dood van 'n vrou beroep wie se enigste begeerte in die wereld is om YAHUVEH en YAHUSHUA te dien en te wandel soos Henog en YAHUVEH gelukkig te maak en om opgeneem te word in die Hemel met die getuienis in die naam van YAHUSHUA ons MASHIACH as deel van YAHUSHUA se Bruid. (Genesis 5:24)

Zeph verklaar dat hy in die Hel was, en siele uit die Hel verwyder het!

Leuens! Enige iemand wat 'n ander evangelie verkondig, laat hulle dan verwens, soos die Bybel s in 2 Korintirs 11:4! Nie eers 'n engel wat uit die Hemel kom, wat 'n ander evangelie leer, moet ons ontvang nie. Die wat hulself Christene noem en wat sit in Zeph se lam Kafee, hoekom weerspreek en berispe hulle hom nie?

Hoekom berispe hulle hom nie en hardloop weg vanaf 'n man wat my dood soek, en ook my middelste naam ingesit het om seker te maak dat sy sataniese sekte die hele naam kry? Dieselfde mense het geluister toe ek op sy radio program was, en ek ge-erd was om te preek en te leer onder die salwing van die Ruach ha Kodesh (Heilige Gees). Hoekom het dieselfde mense, wat ges het dat hulle gesend was om na daardie programme te luister en wat vir Zeph en Rich Keltner gevra het om my op die radio te sit, toegelaat dat ek vervolg word, omdat ek doen wat hulle weet in die Bybel staan? Ek is 'n vals profeet genoem en tog kan niemand s waar ek vals geprofeteer het nie? Ook s ek , indien ek ooit oor enige iets gepreek het wat nie deur die skrif ondersteun word nie...gooi dit weg! Ek het niks verander aan die boodskappe rakende die Sabbat en om YAHUVEH se feeste te eerbiedig in die 10 jaar wat ek op die internet is nie. Wat het verander?

Mense dreig my ook omrede Angie Ray ontmasker is tesame met Junita Bynum, Joel Osteen, Robert Schuller en Benny Hinn. Wie sal julle waarsku teen die wolwe in skaapsklere as ek dit nie doen nie? Dit is een van die doelwitte van die Bediening.

Hoe kan enige iemand wat s hulle is Christene, my aanval en s dat ek n Fariseer en vals profeet is oor Profesie 79 , net omdat ek vashou aan die HEILIGE GESKRIFTE en die Torah gebooie wat geskryf is met die vinger van YAHUVEH? Ek het nooit ges dat jy hel toe sal gaan indien jy nie die Ware Sabbat Heilig nie, en ek praat nie van Sondag nie. Ons strewe daarna om gehoorsaam te wees aan YAHUVEH omdat ons lief is vir HOM en omdat ons daarna streef om HOM tevrede te stel. Hoekom sou SY SEUN YAHUSHUA die wet kanselleer wat SY PAPPA geskryf het met SY eie vinger van vuur op n kliptafel? Al die dissipels het die Sabbat onderhou, en die rede hoekom dit nie meer spanningsvol was nie, is bloot omdat elkeen dit aanvaar het, en elkeen het beter geweet om dit nie te breek of te verander aan die Sabbat Dag nie. Lees die onderstaande skrywe, en bestudeer dit self.


Die Ware Sabbat Dag

Diensooreenkomstig die Torah (Eerste 5 boeke van die Bybel), is die sewende dag - Saterdag, nie die eerste dag- Sondag, en dit is gesend en geheilig en eenkant gesit as gewyde dag vir YAHUVEH Elohim reeds al tydens die skepping van die wreld af, en die gedenkwaardige geleentheid is eerste deur YAHUVEH Self eerbiedig. (Genesis 2:2-3) Daar word van die mensdom verwag om die sewende dag te Heilig. Die vierde van die tien gebooie, die wet van die Sabbat, is die oorlewing skedule van die heelal en elke persoon op aarde is dus verplig om dit te eerbiedig. Daarom, solank as wat hemel en aarde bestaan, sal die sewende dag aanhou om die Sabbat te wees, die dag van die HERE (YAHUVEH). Ongehoorsaamheid aan YAHUVEH se wet, waarvan die Sabbat deel is van die gebooie, is sonde. Hierdie oortuigende feite kan glad nie verwerp word sonder ernstige gevolge nie. (Ekodus 20:8-11, Mattheus 5:17-19, I Johannes 3:4) Sabbat ontheiliging is kragtig veroordeel deur YAHUVEH se ware profete, en hul inspirerende boodskappe is opgeteken in die Geskrifte tot die voordeel van alle toekomstige generasies en nasies onder die hemel. Durf ons hulle waarskuwings ignoreer? (Esegiel 20:19-24, Esegiel 22:8,26,31, Jeremia 17:27)


Ekodus 31:12-17 s aan my alles....dit is n teken tussen YAHUVEH die SKEPPER en SY ware kinders, diegene wat HOM regtig wil behaag en hul bes probeer om Heilig en gehoorsaam te wees.

YAHUVEH sou nooit SY seun YAHUSHUA stuur om die wet te kanselleer wat in gebruik geneem is toe HY die wreld geskep het nie. S YAHUSHUA nie dat Hy gekom het om te doen wat SY VADER YAHUVEH doen nie? Om te weet en te doen wat reg is en om YAHUVEH te behaag, in plaas daarvan om volhardend te kies om dinge op jou manier te doen, en kies watter Sabbat Dag jy jou Sabbat wil noem. Hoekom word ek vervolg en aangeval en al wat bose name is toegevoeg, insluitende vals profeet, Isebel, en vloekwoorde, ook het Zeph Daniel en Frank Whalen weer en weer my dood gevra oor die sogenaamde Christen Radio?

My volledige naam is uitgeroep (Ek het altyd gewonder oor YAHUVEH se waarskuwing in Profesie 76 en HY het my volle name genoem, en spesifiek die gewaarsku wat sou probeer om vloeke teen die naam te sit..wel dit het n jaar later gebeur) ...en die woorde in Zeph se radio onderhoud getiteld: "duiwels-oog" het ek met my eie ore gehoor toe iemand vir my die radio program gestuur het. Ek dank daardie persoon, want ek weet jy is n lam gevang in die wolf se lplek by die lam kafee, en dat jy gestuur is om my te waarsku wat Zeph Daniel en Frank Whalen gedoen het, en dat n sataniese hofsitting afkondig wie moet lewe en wie moet dood. Wel, dit is nie ek nie.

Ek sal nie sterf, maar lewe om die werke van YAHUVEH en YAHUSHUA te verkondig! Ek glo nog steeds dat daar n klompie van die Bruid van YAHUSHUA is, wat in die sogenaamde lam se internet kafees sit, en ek het insig verkry toe ek jul briewe lank terug gelees het, maar daar was geen manier om jul e-pos te kry nie. Staan op en spreek hardop en wys Zeph en Frank tereg sodat julle nie verantwoordelik gehou word vir kompromie omdat hulle die Bediening aanval, wat ons Geloofsverklaring is, en hulle val jou ook aan.

Vra jouself dit: Zeph Daniel se profesie is "smack" wat n straatnaam is vir heroien. So, waar is die Heilige Mense in die lam's kafee wat hom moet ontbloot en berispe en wat moet weghardloop van daardie wolf in skaapsklere? YAHUVEH is nie geamuseerd nie, dan waag hy nog om homself n profeet te noem? Enige een kan skrifgedeeltes kopieer, en dis al wat hy doen.

Vra jouself: Sal enige Christen n mede-gasheer genaamd Frank Whalen h wat die program borg, en wat met tye klink of hy self dwelms gebruik, en die woorde wat uit sy mond kom is beslis nie heilig nie? Frank het self nie getuig dat hy gered is nie, en glo my, hy gaan n harde tyd h oor die valsheid. Ek bid dat hulle vinnig sal bely oor wat hulle verkeerd doen, voordat hulle in die Hel gaan beland. Hulle vergeet na wie die Bediening vernoem is. Dit is die Alef en Tav...in Grieks Alpha en Omega (en Begin en Einde in Afrikaans) dis verseker nie my naam nie! Zeph se sogenaamde bediening is na homself vernoem - Zeph! YAHUVEH sal slegs beskerm wat SYNE is!

Ek het geskok geluister terwyl trane oor my gesig stroom, en gebid tot YAHUVEH in die naam van YAHUSHUA dat HY asseblief akkoord sal gaan met die bose manne en hul radio stasies sal wegneem van hulle af. Hulle verwens my ook met vuil taal en bespot die Heilige Tale (Handelinge 2:4, En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees dit aan hulle gegee het om uit te spreek.) Dis wat hulle hul siele gaan kos, dan probeer hul nog hul demoniese verwensings van dood en verwoesting uitstuur. Wat het ek gedoen om dit te verdien? Ek word beskuldig dat ek die Profete stuur en beroep om oordeel oor hulle uit te spreek. Ek het dit nie gedoen nie...YAHUVEH HET!

Profete het teksverse aan hulle geskryf en hulle gewaarsku met Heilige teksverse en salwing, dat hulle sal maai wat hulle saai. Rich Keltner wat in Babel, New York bly, preek oor die leerstellings van Babel wanneer hy verskonings maak om te sondig en nie die 4de gebod van alle dinge onderhou nie. n Jong tiener, 18 jaar oud, wat n venynige tong het, genaamd Hunter, wat alle salwing verloor het, wat hy eens gehad het, ingesluit sy meisie wat hom berispe het oor die manier waarop hy my en die Bediening aangeval het. Indien sy toestemming verleen, sal ek die ware drome met julle deel waarin YAHUVEH vir Hunter waarsku om nie die bediening aan te val nie. Al wat hy nou kan doen is om drome op te maak en afskrifte van die Woord te kopier. Die Heilige Profete, die Bruid van YAHUSHUA, se oordeel is aan die gang, en YAHUVEH vind dit nie vermaaklik as SY Heilige Bediening, sowel as ek, SY Dogter, Elisabeth aangeval word en belaster word nie. Omrede ek praat van hoe ek die Heilige Hebreeuse Name van YAHUVEH Heilig ag, word ek genoem n YAHUVEHITE!

Sommige van julle op die lys van honderd+ mag dit interressant vind om te weet dat die vyande van die bediening my spot en my n YAHUVEHITE KULTIESE LEIER noem! O!, en ek word ook n Isebel genoem. Dit sou n grap gewees het as dit nie so tragies was om so iets te s nie. My wettige nooiensvan is Elijah, en my ma se nooiensvan was Elias so hoe kan n dubbele Elijah n Isebel wees? My vyande wat my vernietiging en die vernietiging van die bediening soek is die Gees van Isebel. Zeph , Frank en Rich het ook YAHUSHUA SE DEMON STOMPERS bespot, wat ek weet deel van die Bruid is. Hulle roep vloeke af op julle en ook op die radio program. Ek is ten minste in goeie geselskap saam met die BRUID van YAHUSHUA besig om die bruid van satan te beveg! Die Bybel s: Aan hulle vrugte sal hulle geken word. "Watter soort vrugte dra hulle, wat wys hulle wanneer hulle getoets word met die laaste kans Bediening van die Begin en Einde (Alef en Tav)in Grieks Alfa en Omega? Ek weet ek en my man word voortdurend gebruik om die metaal te toets van die wat hulself SY mense noem, en in plaas daarvan sal hulle genoem word verworpe silwer...dit beteken lood! Lees Jeremia 6:17-21.

Geen wonder YAHUVEH noem my SY NUWE Elijah nie. In werklikheid was SY presiese woorde : "Jy het geen aanduiding hoekom EK jou die Nuwe Elijah noem nie. My geliefde Abba (Pappa) YAHUVEH is korrek, en elke dag vind ek meer leidrade.

Ek gaan hierdie na die inJesus e-pos lys stuur, en ek weet by voorbaat dat sommige van julle wat op die lys is, spioene is, wat gaan terugdraai om aan my vyande te gaan vertel wat ek s . Ek gee julle toestemming om dit te doen, want ek weet presies wat ek bedoel met elke woord wat ek neerskryf.

Direk na daardie uitsending wat so vreemd was, het dit my opgeval , dat elke keer wat ek op n radio uitsending was, dit op n SABBAT was. My man en ek word altyd oor die lug hieroor gekritiseer . Die manne het uit vrees die radio program agriewe verwyder, want hulle kan glad nie verklaar dat indien ek so boos is, hoekom is die salwing dan so duidelik op die programme? Ek hou julle op hoogte, gaan dus voort en luister na die programme, indien jy dit nie alreeds gedoen het nie. Ek bid ook in Heilige tale in beide hulle programme en hulle het beweer dat dit die salwing in hulle laat opkom het. Onthou, die manne is nou my dodelike vyande, en hulle het hulself so gemaak.


Augustus 5, 2005 - SABBAT Vrydag, Aand

Ek het biddend aan die slaap geraak terwyl ek YAHUVEH gevra het, wanneer gaan HY wraak neem en die vyande stilmaak of berou by hulle teweegbring? Ek het ook gehuil , gebid en ges Indien ek enige van die name is wat ek genoem word, maak my asseblief nou dood, omdat ek dit nie weet nie, en ek wil nie dat enige mens van die regte pad afwyk nie. Ek het huilend aan die slaap geraak in my man en my geliefde Messias YAHUSHUA se arms.


SABBAT Oggend - Saterdag, Augustus 6, 2005

Die SABBAT oggend het ek wakker geword toe YAHUVEH se hoorbare stem kliphard tot my gespreek het. O, as ek dit maar kon opneem op die manier wat HY dit ges het, sou ek. Niemand anders kon die stem hoor nie, en my geliefde man het reg langs my gel. Dit was vir my ore alleen. Ek gaan probeer om die manier te beskryf waarop YAHUVEH met my gepraat het . My o was wyd oop toe ek HOM hoor praat het, eers in n sagter stem,

"Elisabeth, waarom is jy vervolg?"

Ek het geen tyd gehad om te antwoord nie, en ek was steeds geskok omdat ek deur my PAPPA YAHUVEH wakker gemaak is. Die volgende oomblik roep YAHUVEH so hard uit, dat in die geestelike ryk kon ek voel hoe die aarde skud en bewe en die wind het so hard gewaai dat ek in die gees kon sien hoe reuse bome reg oor die wreld buig en die grond aanraak. Ek het gevoel hoe die bed geweldadig skud met die klank van SY STEM! YAHUVEH roep uit,

"OM MY NAAMS ONTWILLLL !"

(YAHUVEH het die laaste woord ontwil vir n lang ruk laat weergalm) .

Ek het nie geweet wat om te s nie, en voordat ek enige iets kon s, het YAHUVEH weer gepraat,

"OM MY NAAMS ONTWILLLL!"

Die derde keer toe YAHUVEH gepraat het, het ek geweet wat HY gaan s. Die woorde is vir 3 keer op presies dieselfde manier ges. Elke keer het dit gelyk of die geweldadige skudding in die geestelike ryk sterker word.

"Elisabeth, waarom word jy vervolg?"

"OM MY NAAMS ONTWILLLL!"

Toe s YAHUVEH,

"ELISABETH, JY SAL EENDAG VOOR MY TROON STAAN EN DIE ENIGSTE DING WAT NEERGESKRYF GAAN WORD IS DAT JY VERVOLG IS, BELASTER EN GESPOT IS. HOEKOM?

YAHUVEH het die volgende stuk op dieselfde manier uitgeroep.

"OM MY NAAMS ONTWIL! TEL DIT AS n SEËN OMDAT JY BESPOT IS, OMREDE JY HULLE DIE HEILIGHEID VAN MY NAAM LEER, WANNEER HULLE JOU n YAHUVEHITE NOEM, IS DIT n KOMPLIMENT NIE n BELEDIGING NIE, MAAK NIE SAAK WAT JOU VYANDE S NIE, WANT DIT BETEKEN DAT JY AAN MY BEHOORT! NOU WANNEER DIE VYANDE WAT HIERDIE DINGE DOEN VOOR MY STAAN, WAT SAL HUL VERWEER WEES? HULLE LEI ANDER OP n DWAALSPOOR VIR [YAHUVEH skreeu die laaste deel weer] HULLE NAAMS ONTWIL!"


Augustus 26-27, 2005

ORKAAN KATRINA WAS n OPROEP OM BEROU TE TOON, EN HOE MIN HET GELUISTER? (18 jarige herdenking toe YAHUVEH my n geestelike roede gegee het, my seun het dit gesien,en ek het dit gevoel, meer hiervan as jy ingaan op ons "search engine" en soek vir die woorde "Rod" en "Anointed in Hawaii")

YAHUVEH het ges,

"Elisabeth, vind jy dit toevallig as MY ALMIGHTYWIND BEDIENING onder hewige aanslae is, wanneer daar opgestaan word vir Heiligheid en Gehoorsaamheid aan MY? Wanneer dit beledig en bespot is, en dat jy bedreig is deur hierdie dienaars van satan? Op dieselfde tyd het EK n MAGTIGE WIND vooruitgestuur om vandag se moderne Sodom en Gommora se stede te verwoes en hulle weier steeds om berou te h en om weg te draai van sonde af?

"Ek gaan n teken stuur vir almal wat MY gebooie tart en bespot wat HEILIG is! WEES NIE MISLEI NIE, WANT EK, YAHUVEH WORD NIE MAKLIK BESPOT NIE! EK HET AAN JOU BEWYS HOEVEEL EK OMGEE EN DAAR IS MEER OPPAD! ELLENDE WAG OP DIE VYANDE VAN DIE BEDIENING EN MINISTER WAT SPOT EN GODSLASTER WAT HEILIG IS! Jy het gevra hoekom het EK nie wraak neem op die vyande wat jou vervolg en die Bediening belaster nie? Dit is omdat EK hulle toelaat om hul eie graf te grawe na die hel, wat in elk geval oor hulle gaan toeval! Hierdie vyande grawe hul eie grafte met hul eie tonge!"

Dus moet die vyande, vyande van die bediening voortgaan, en spesifiek die bose mense wat die Heilige Bediening gelaster het oor die luggolwe, gaan voort en spot die boodskap wat ek nou skryf onder salwing. YAHUVEH weet dat ek nie een ding sal byvoeg wat gespreek is nie en HY alleen is my REGTER tesame met YAHUSHUA. Ek wil nie in julle skoene wees op die Oordeelsdag nie. Is daar tyd vir jou om berou te toon en my om verskoning te vra? Dit is tussen jou en YAHUVEH en YAHUSHUA, wie is ek om te praat? Jy het baie skade met jou tong aangerig, en aan my is ges dat jy sal maai wat jy gesaai het.

September 2-3, 2005...begin bid...

Ek was biddend in midde van gebed toe ek gehoor het hoe die duiwel die beloon, wat my aangeval het. Zeph Daniel het n nuwe radio stasie, Rich Keltner, Laaste Stop Hel, het n nuwe radio stasie, en noudat hy weet dat ek in Montana is om die bose in die area in beroering te bring, is sy nuwe radio stasie ook skielik in Helena, Montana! Dink nou net hoekom sal hy dit doen as hy dan in Babilon, New York woon? Ek noem waar ek is, want binnekort sal ek duisende myle hiervandaan wees, en nie een van my vyande sal weet waar ek is nie.

Weereens het ek voor YAHUVEH geween, want ek het sommige mense gesien wat ek eens vriend genoem het, wat uitgedraai het as n Judas sowel as n Petrus toe hy YAHUSHUA verloon het uit vrees, 3 maal het Petrus YAHUSHUA verloon voordat die haan gekraai het. Onthou? n Petrus kan losgekoop word, maar n Judas is in groot moeilikheid by YAHUVEH. Ek het in Heilige Tale gebid en vir YAHUVEH en YAHUSHUA gevra dat een van HULLE asseblief in hoorbare woorde met my sal praat, want ek het nodig om weer en weer van U te hoor. Ek het aan HULLE gevra om met my te praat en om asseblief te bewys dat hulle omgee oor wat die vyande die Bediening sowel as u diensmaagd aandoen. Nog nooit in die 10 jaar wat ons die Bediening op die internet gehad het, is ons so belaster en belieg nie.

Die ergste van alles, indien die vyand die profeet in oneer kan bring, dink hulle dat niemand meer na die profesie sal luister nie.

Rich Keltner het my ook belaster omdat ek geskei is. Ek is so dankbaar dat ek 10 jaar gelede aanges is om in my getuienis te noem van die soort huwelik wat ek saam met my gewese man gehad het, wat na regte geen man was nie. Ek word belaster en n vals profeet genoem deur my vyande, omrede ek n vrou is wat as Profeet en Apostel gebruik word. Ek word bespot omdat ek die profesie volledig aflewer, wanneer hulle na vore gekom het met die verklaring van die Heilige Tale.

YAHUVEH het my ges om dit te los voor die mense sodat hulle kan sien dat dit nie net geskrewe woorde is nie, maar dat dit opgevolg word met die geskenk wat YAHUSHUA my gegee het om te verklaar, wanneer ek die profesie uitspreek. Nooit in die 10 jaar wat ek op die internet is, het iemand my so bespot nie, en ek glo dat ek die enigste een in biljoene op die internet is, wat dit doen, net omdat ek deur YAHUVEH aanges is om dit op die manier te doen. Niemand het ooit gewaag om ons te spot nie, nie eers die sataniste nie, tot nou toe. Dit is hoekom ek waarlik jammer voel vir die vyande want hulle het die Heilige Bloedlyn gekruis toe hulle godslasterlik van die Profesie en die Heilige Tale gepraat het. Ek sal medelye met hulle h wanneer hulle voor YAHUVEH gaan staan wat vol gramskap gaan wees as hulle gaan probeer om te verduidelik hoekom hulle gedink het dat hulle die reg het om vir die mense te vertel dat dit REG is om te sondig, en om die gebooie te verbreek, omdat alles onder genade val, en moet veral nie bekommerd wees oor die 4de gebod nie!

September 2-3, 2005

Die rede hoekom ek beide datums hierop plaas is omdat ek nie weet of dit voor of na middernag was nie.

Ek het aan die slaap geraak terwyl ek gevra het om n hoorbare woord van YAHUVEH of YAHUSHUA te hoor. Nou dit is die deel wat ek toegelaat word om te vertel , omrede ek alles presies neerskryf soos ek dit onthou. Ek weet nie of ek aan die slaap of wakker was nie, dit was asof ek tussen die twee in n geestelike toestand was. Skielik was ek net bewus daarvan dat my o oop was en ek hoor...
YAHUVEH BRUL!

Hoe beskryf ek ( ABBA) PAPPA YAHUVEH SE BRUL? Dit was 'n kruis tussen die mees wreedaardigste leeu en n baie kwaai man se gebrul. Daar is geen manier om te beskryf wat ek gehoor of gevoel het nie. Weer het YAHUVEH GEBRUL EN HY HY HET AANGEHOU VIR N MINUUT OF MEER. Ek was verskrik, want ek het nog nooit voorheen so iets gehoor nie. Ek onthou dat ek gelees het dat YAHUVEH vanuit Sion brul, en ek weet YAHUSHUA gaan terugkom vir die stam, die Leeu van Juda , maar ek s vir jou, wanneer PAPPA YAHUVEH vol gramskap is, dan BRUL HY! Toe HY weer brul, het ek weer dieselfde gevoel ondervind, nes die vorige keer was die geskud van die aarde en my bed geweldadig, maar die keer het ek gedink die aarde gaan uitmekaar skud!

SY asem was die ALMAGTIGE WIND (ALMIGHTYWIND) en dit was HY wat veroorsaak het dat die bome net soos die vorige keer gebuig het.

My geliefde man het op die bank aan die slaap geraak onder gebed, so hy was nie die keer in die bed toe dit gebeur het nie. Net ek. Ek wonder nog steeds of die bed regtig ook geskud het, want ek weet ek het!

YAHUVEH het my verseker dat HY nie kwaad was vir my of vir enige van SY kinders wat YAHUVEH en YAHUSHUA heel eerste in hul lewens, liefdes en huwelike stel nie. Hy is woedend vir die wat dink hulle kan met YAHUSHUA se bloed en Genade speletjies speel, en verskonings maak om te sondig en om te bespot wat Heilig is, en diegene wat vol rebellie is en vol ongehoorsaamheid is, wat satan volg en nie YAHUVEH se rels nie.

YAHUVEH is woedend, wanneer HY n MAGTIGE WIND stuur na waar die orkane gestuur word, in plaas daarvan dat die mense hulle bekeer, praat hulle net weer van hoe hul weereens gaan opbou!

Ek waarsku julle, dat al gaan julle New Orleans weer opbou, gaan YAHUVEH dit weer afbreek! YAHUVEH is woedend oor New Orleans [twee besoekende profete het oor New Orleans gepraat, Dan en A.A. Allen]. Hul hoof geloof in New Orleans is satanisme, onheiligheid verbind aan heksery, alle vorme van okkulte soos voodoo, vampierisme, homoseksualiteit. Om dan belediging by besering te voeg, die nuusblaaie hou aan om die storm Moeder Natuur te noem. Dit moet eeder Vader Natuur heet.

My man het my seker 500 keer hoor s dat ek nooit sal vergeet hoe dit geklink het toe ek ons Skepper hoor BRUL het uit die Hemel nie! Dit het ook n groter vrees in my gesit om nie vir YAHUVEH te toets nie, want HY alleen is ons Regter, Jurie en teregsteller! Ek het medelye met die wat s hulle is Christene, en dink hulle kan speletjies speel met die gestorte bloed van YAHUSHUA! Indien jy hier lees, en sien hoe baie jy gesondig het, kan jy dit nog steeds los en steeds die Hemel maak, ek waarsku jou dat jy eerder vandag nog sondebelydenis moet doen voordat dit te laat is! Gehoorsaamheid is beter as offerande!

Nadat YAHUVEH GEBRUL en gespreek het, het ek weet nie wat om te s nie, maar ek het luid ges Met alle respek ges PAPPA (ABBA) YAHUVEH, ek dink ek moet eeder volgende keer vir YAHUSHUA vra om te spreek Toe het ek YAHUVEH vertel hoe baie lief ek HOM het, en dat ek HOM baie prys omdat HY nie vir my kwaad is nie. Tensy jyself al vir YAHUVEH hoor BRUL het, is daar geen manier om die vrees wat jou liggaam vul te beskryf nie.

Enige iemand wat n soortgelyke ondervinding gehad het, e-pos my en laat my asseblief weet, of ek nie die enigste was wat dit gehoor het nie. Vertel my die omstandighede.

Die Bediening is 'n Messiaanse Joodse Pinksterkerk. Ek is n biologiese Jood wat YAHUSHUA as my Messias aangeneem het, so is ek dus ook n Geestelike Jood, nes elkeen wat YAHUSHUA as hul Messias aanneem. Die rede Pinkster is in die beskrywing van wie ons is, omdat ons die geskenke aanvaar het wat met Pinkster gegee is, en om in Heilige Tale te praat is een van die geskenke, sowel as gesondmaking en profete onder andere.

Dit bedroef my toe ek sommiges gesien het wat ek vriende van die Bediening genoem het, omrede hulle as wolwe in skaapsklere uitgedraai het in n Judas of n Petrus wat YAHUSHUA 3 KEER verlon het. Ek het van hulle sien terugkeer en dat hulle om verskoning gevra het en bely het dat hulle n Petrus geword het uit vrees, want hulle wou nie aangeval word nie, so het hulle toegelaat dat die Bediening en Minister belaster, gehaat en bedreig word.

Ek sal so dankbaar wees wanneer YAHUSHUA kom vir SY Bruid, ek sal nie net dankbaar wees omdat ek ek HOM liefhet en vereer en aanbid en mis nie, maar ek is regtig moeg vir hierdie wreld, en vir die wat die etiket Christen dra, en nogtans verskonings maak vir mense wat sondig, en die wat die woord genade enigetyd gebruik asof dit n strooikussing is. Hulle hou nie van gebooie nie, en breek dit net sodat dit weer met die woord genade bedek kan word! Die soort mense is die rede hoekom ons nie meer die woord Christen gebruik nie. Meer sonde word tans onder die titel Christen gedoen ook homoseksualiteit en aborsie!

YAHUVEH het nie die definisie van sonde verander nie, net omdat die opstandige mensdom dit gedoen het nie.

Mal. 3 : 6
Want EK, die HERE het nie verander nie, en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.

Hoekom dink julle is die pad na die Hemel so nou, en die pad na die hel so breed? Dit is omdat die meerderheid Christene glo dat enige een kan sondig nes hulle wil, en dat hulle ook die 4de gebod kan verbreek deur te s dat enige dag kan doen vir n Sabbat en maak hulle verskonings en s dit is OK om enige gebooie te verbreek en te ontheilig as om te probeer om gehoorsaam te wees aan YAHUVEH. Hulle gebruik net die verskoning van Genade om hul opsetlike sonds te bedek! Na alles sondig almal, reg? Ek wil h dat jy moet weet dat daar geen GENADE is wanneer jy opsetlike sondes bepeins nie!

Jy kan my maar haat omdat ek die waarheid vertel, maar wanneer jy eendag in die Hel is, sal jy geforseer word om te onthou wie die een was wat jou die waarheid vertel het, wat jou jeukende ore nie wou hoor nie, want jy het nie gehou van die rels wat ons YAHUVEH tydens die skepping gemaak het nie. Dit lyk asof baie mense vergeet dat HY die Potterbakker is en ons die klei! Nie andersom nie ! Nie omgekeerd dieselfde nie! Die vermetelheid van die mens om die Heilige Geskrifte te neem en te verdraai om aan n mens se beeld te voldoen en om dit selfs op n beter manier te stel, as wat dit is, is sonde. Watter gebod kan ons uitgooi, net omdat die Katolieke kerk dit na Sondag verander het?

My vyande probeer om ander te vertel, dat omrede hulle rondtas na hul dood vervloekings, dat Elisabeth dood moet wees, want sy het al weke lank nie haar blad op datum gebring nie. Ek is baie lewendig en blakend gesond. Die rede is omdat ons besig is met ons Vader YAHUVEH en YAHUSHUA se werk en ek is soos n Nehemia wat nie van die muur afkom net om my vyande te vermaak nie. Sommiges s dat hulle nie van die manier hou soos ek met die vyande praat nie. Ek praat soos wat ek deur YAHUVEH gelei word om met hulle te praat. Wie gaan luister as ek praat in n sagte, vroulike stem? Ek spreek die woorde uit soos wat YAHUVEH dit in my mond plaas, en dit kom uit as vuur en brand hulle, dan bring die woorde suiwering en belydenis sodat hulle nie in die Hel sal brand nie. Dit is nie my woorde nie. Hoekom sal ek bakleiery wil soek?

Ek verdedig die waarheid van YAHUVEH en YAHUSHUA. Steven Hanson is n vals profeet want hy het nou vergelyking getref en val my aan en probeer my verraai en s dus die Here aan om dit te doen. Ek bejammer Steven Hanson. Dis nou al jare lank wat ek weet hy is n vyand van my, aangedryf deur jaloesie. Hy gebruik die gemeente om die aandag te verkry wat hy so erg na hunker. Hy kry dit reg, maar YAHUVEH het my laat weet, Steven sal maai wat hy saai, aangesien hy woorde in YAHUVEH SE MOND sit wat YAHUVEH en YAHUSHUA nie s nie, beskuldig my en laat die vyande van die gemeente hom op die manier gebruik. Treurig, baie treurig. Ek bid dat hy spoedig sal bely en om verskoning vra.

Die laaste ding wat ek met julle wil deel is n visioen, wat onlangs aan my gegee is. Alles het gebeur vandat die vyande wat ek eens vriende genoem het, my aangeval het. Ek skat ek behoort dankbaar te wees vir die skrif gedeelte wat s: "En ons weet dat vir hulle wat YAHUVEH liefhet , alles ten goede meewerk, vir hulle wat na SY voorneme geroep is."

Pam Shuffert was onlangs vir 2 weke in September by ons, en sy was die eerste persoon behalwe my man aan wie ek dit vertel het. My stem breek as ek dink aan die visioen wat ek gekry het direk na Zeph Daniel se radio uitsending wat my dood aangevra het. Ek word steeds gevul met soveel emosie as ek net daaraan dink. Een kant nota voor ek vergeet, Pam en ek het saamgebid toe ons na Bozeman, Montana, gegaan het om haar op te tel om saam met ons te kom bly, as pand en ons het n paar sterk gesalfde sessies gehad. Een keer toe sy saam met my gebid het, het die salwing so swaar op my gekom gedurende die tyd wat ons YAHUSHUA geprys het, dat my hand hoog in die lug was, en sy is deur YAHUSHUA aanges om my nie aan te raak nie, want ek was onder intense salwing! In werklikheid het sy nie geweet dat ek die hand van YAHUSHUA vasgehou het vir ongeveer 45 minute of langer! Dit was ONTSAGLIK!!!

Normaalweg raak my arms moeg net om my hare op te doen, selfs vir 30 sekondes, en nou kon ek dit maklik doen, sonder enige pyn! Voorheen was ek so moeg en emosioneel, geestelik gedreineer en na die SABBAT Saterdag middag, is my krag hernu en het my man uitgegaan sodat Pam en ek saam kon bid. Toe hy terug gekeer het na die motel kamer, was hy verbaas oor my energie vlak, en ek het ges dat dit is omdat YAHUSHUA MY HAND VASGEHOU HET." Wie sal nie hernu word as ons Messias jou hand vashou nie!

Ek noem dit nie omdat ek enige een wil veroordeel nie, maar net om vir jou te gee wat YAHUVEH s jy moet kry. Ek moet s, sedert die vyande se vervolging het die salwing van die Heilige Gees (Ruach ha Kodesh) verseker in my gegroei! PRYS YAHUSHUA! AAN YAHUVEH en YAHUSHUA lofprysing, Eer en Heerlikheid. Die vreemdste ding is dat al die wonderwerke soos wat ek hier beskryf, op n SABBAT plaasgevind het, gewoonlik op n Saterdag (eeder as op n Vrydag aand wanneer die SABBAT met sons ondergang begin) . Ek word aangeval terwyl ek doen wat ander Messisiaanse Jode en Sewende Dag Adventiste doen en tog vir een of ander onbekende rede kies die vyande my om te vervolg met wraak, selfs my dood word gesoek, spesifiek oor Profesie 79! Jy weet dit moet die waarheid wees om aangeval te word soos ek. Sekere kranksinniges daar buite sal dink hulle doen die bose mans soos Zeph en Frank en Rich of Hunter n guns en sal probeer om my dood te maak, maar ek weet YAHUVEH en YAHUSHUA gaan hulle soos vlie laat val as hulle gaan probeer om n haar op my hoof te beskadig.


OPENLIKE VERSKONING AAN DIE SDA KERKE IN OPDRAG VAN YAHUVEH

Vergewe my asseblief, ek het nie die tyd om nou n lang verskoning te skryf nie, maar enige een wat hier lees en wat Sewende Dag Adventiste is ek is deur YAHUVEH en YAHUSHUA aanges om n openlike verskoning te skryf aan die wat vir my geskryf het in die Sewende Dag Adventiste Kerk, en my probeer vertel het dat hulle nie ges het dat indien jy nie die SABBAT Heilig onderhou, dat almal Hel toe sal gaan. Hulle weet dit is deur die bloed van YAHUSHUA wie hulle noem JESUS CHRISTUS. Dit is ook wat ek probeer s, en word beskuldig van dieselfde ding! Iemand het verseker baie hieroor gebid, dat YAHUVEH sou maak dat ek sou spyt kry, omdat ek nie tot skikking wou kom nie.

Die SDA Kerk hou werklik die SABBAT Heilig om dieselfde rede as ons, spreek ons uit vir gehoorsaamheid aan ons Skepper en Messias, omdat ons YAHUVEH en YAHUSHUA liefhet en tevrede wil stel. Ek weet nou nadat YAHUVEH my vertel het om te neem wat ek in gemeen het met die Sewende Dag Adventiste Kerk en dit verbind met die liefde wat hulle het vir YAHUSHUA en hoe gewillig hulle is om vervolg te word vir eerbied en beskerming van die 4de gebod, en dat hulle lewens Heilige lewens is.

"Die verskille van leerstellings wat hulle het en wat jy glo sal hulle nie uit die Hemel hou nie! Hulle glo daaraan om my gebooie te onderhou, en hulle glo daaraan om Heilig te lewe. Bid dat die Sewende Dag Adventiste en die Jode van die Gemeente die waarheid insien, en dit sal omhels. Bid dat die Sewendedag Adventiste alle mensgemaakte leerstellings sal neerl, nes jy en die ander wat nou die waarheid weet, gedoen het. Bid dat julle sal verenig as een en dat hulle die Joodsheid van die Messias sal omhels. Bid dat hulle profesie 79 sal gebruik om die te waarsku wat weier om te luister na die gevolge, want hulle het nie n ander profeet gehad sedert Ellen G.White. Dis hoekom hulle die gemeente agtervolg het."

YAHUSHUA het my n geheim vertel wat my stomgeslaan het! Sommige van julle wat nou hier lees, en wat deel is van die lede van die Bruid van YAHUSHUA het in die SDA kerke gebly, omdat julle nie weet waar anders om te gaan nie. Julle het probeer om na my toe te kom, en ek is so jammer omdat ek julle berispe het oor julle leerstellings, waarmee ons nie saamgestem het nie, in plaas van om die waarhede waarmee ons wel saamstem te omhels. Vergewe my asseblief, menigte van julle het oor die jare vir my geskryf en my vertel dat julle sal bid dat ek die waarheid sal raaksien.

Nadat ek aangeval is, op die manier waarop ek aangeval is oor Profesie 79, verstaan ek hoe julle voel. Julle is reg oor die SABBAT. Skryf asseblief aan my terug, en vertel my dat julle my vergewe. Laat ons as eenheid staan en neem asseblief Profesie 79 na julle SDA Pastore en GEBRUIK dit, en laat my weet wat gebeur. SDA Kerke is wereldwyd en alhoewel hulle glo dat hulle deur die volledige verdrukking sal gaan, en waar hulle geloof hulle Passover gaan wees, glo ek dat YAHUSHUA menigte van julle sal wegsteek en beskerm.

n Persoonlike skrywe, my geliefde man Niko het n paar dae gelede n droom gehad, ons hou nie rekord van die datums nie, dus skat ek dit was ongeveer September 28, 2005.

Niko het n meisie gehad wat lid was van die Sewende Dag Adventiste Kerk voordat ek in sy lewe gekom het. Voordat ek met Niko getrou het was ek verloof aan n man wat ook lid van die Sewende Dag Adventiste was. Hy is nou n Messisiaanse Jood. My geliefde Niko was n SDA voordat hy my ontmoet het.

Niko was huwerig om my die droom te vertel, maar toe hy eers begin om my te vertel, het ek onmiddelik die betekenis onderskei. Sy gewese meisie het hom agtervolg en hom bly volg waar hy ook al gegaan het. Einde van droom.

My man het dit nie geweet nie, maar ek het gewag vir verdere bevestiging dat ek die openlike verskoning aan die SDA Kerk moes rig wat ek beledig het. Die SDA Kerk lede het die Gemeente agtervolg sedert dit op die internet gekom het. Hulle het al die tyd geskryf, en sommige het in liefde na my toe gekom, ander in gramskap omdat ek hulle nie met liefde ontvang het nie. Ek het die Gees wat spreek getoets en YAHUVEH gevra om my n teken te stuur indien HY regtig vir my die boodskap gestuur het om te verenig met die SDA Kerk en dat Profesie 79 met hulle gedeel moet word, verenig met die waarheid kan ons saamstem met en in die liefde van YAHUSHUA saam is daar sommige leerstellings, waarmee ons verskil en nie saamstem nie.

Ek het dit nog nie gedoen nie, omdat ek nog nie n bevestiging ontvang het nie, en het gedink :Aha, ek is van die hoek af, ek hoef dit nie te doen nie. Twee dae later het Niko die droom gehad en dadelik het YAHUVEH ges: "Ek het nou vir jou die bevestiging gestuur, gehoorsaam MY nou want daar is lede van die Bruid van YAHUSHUA wat liefde nodig het, aanmoediging en om geleer te word deur jou en verwelkoming." Ek is ander dinge ook vertel, wat ek sal openbaar in YAHUSHUA se tyd.

Ek is nou gehoorsaam aan YAHUVEH en ek sien uit daarna om te hoor van Pastore van die SDA Kerke vanoor die hele wreld, en ook lede van die SDA Kerke. Ek kom na julle in die liefde van YAHUSHUA en vra julle vergifnis. Ek moes eers die pyn voel van die haat en vervolging vir Profesie 79 voordat ek kon verstaan wat julle daagliks deurgaan. n Ander goeie ding het hieruit voortgekom en dis dit . Nou om die lede van die BRUID VAN YAHUSHUA te bereik, lees Profesie 79! en Profesie 76, en in 76 is dit nie vir my nodig om jou te vertel, dat indien jy deel is van die Bruid soos in Openbaring 14, maar jy sal weet, dat julle nie bedoel is om gemartel te word nie, ook is julle nie bedoel om te sterf nie, of om deur die Groot Verdrukking te gaan nie.

Selfs al spreek jul Pastore teen die wegraping, Openbaring 14 praat van 144,000 wat van die aarde losgekoop is. In werklikheid het ek splinternuwe openbarings ontvang in die tyd van vervolging, oor hoeveel in werklikheid weggeraap sal word in die lug, en mense, dit is nie so baie nie!

Jammer, ek dwaal af van die onderwerp. SDA lede julle voel heeltyd dat julle opgeraap sal word saam met YAHUSHUA, en bly op die uitkyk vir die terugkeer van YAHUSHUA. Kontak my asseblief so spoedig moontlik as jy Profesie 79 lees, en hoor dat jy deel is van die Buid. Selfs al hoor jy dit nie, kontak my indien jy gewillig is om profesie 79 met jou kerk te deel. Dit is lank gelede geprofeteer dat ek predikant sou word vir die SDA Kerke as Profeet, maar ek het dit nie geglo nie, gedeeltelik omdat ek bevooroordeeld is oor die wonde wat ek ontvang het van n SDA lid en diaken. Ek glo die profesiee is vir julle ook SDA Kerke! Inwerklikheid weet ek dit is. Ek sien uit daarna om te hoor van die Pastore van die SDA Kerke. Laat ons dit neem waarmee ons saamstem, in die liefde YAHUSHUA soms sal daar dinge wees waaroor ons verskil, totdat YAHUVEH dit vir ons sal regstel.

Whoops! Ek het vergeet om julle te vertel van die openbarende visioen. Goed,nou terug na die openbarende visioen wat ek gehad het. Dit laat my steeds ween.

Dit was aan my gegee op n SABBAT nadat ek YAHUVEH en YAHUSHUA gevra het hoekom die mense van die lams kafee nie opstaan en Zeph en Frank berispe en ontbloot het oor hulle onplesierige radio program nie? Hoekom het sommige vriende verander het in n Judas of n Petrus?

SABBAT AAND, Vrydag, September 9, 2005

Ek sien n skool speelgrond tydens pouse. Daar het twee kinders op die speelgrond gestaan, die een was n groot boelie, en die ander een was n Heilige Kind wat met die vuis geslaan is omdat hy anders as die ander kinders was. Ek kan nie s of of dit kind manlik of vroulik was nie, want dit was asof ek op n ver afstand gestaan het. Die geraas van die kind wat geslaan word, het die aandag van die ander spelende kinders getrek. Hulle kom staan toe rondom die geslaande kind en die boelie, en baie kinders was daar. Dit was op gruis wat die boelie ander kind aanhoudend neergevel het, en die kind het probeer om hou vir hou af te weer op hom / haar self deur die Bybel in die lug te hou, maar steeds het die boelie aangehou met slaan. Die kinders het nie daarvan gehou om te sien dat die kind so erg deur die boelie geslaan word nie, maar nogtans doen hulle niks om dit te stop nie, hulle kyk net, want hulle is bang dat die boelie hulle sal aanval, indien hulle sal probeer om hom te stop. Einde van visioen.

YAHUSHUA het my die betekenis van die openbarende visioen gegee. Bid en wees doodeerlik met jouself. Watter kind is jy? Want jy sien die Gemeente word aangeval en lees die goeie oordeel van die visioen, het jy einge iets gedoen om die aanslae van die duiwel wat sy diensknegte gebruik, te verminder, wat die Gemeente en my vervolg? Deur niks te doen nie, het julle in werklikheid iets gedoen, deur julle te skaar aan kant van die boelie vyande van die Gemeente wat my dood wil h, en die Gemeente af vanaf die internet sodat julle nie meer gesalfde boodskappe vanuit die Hemel deur die mondstuk van YAHUVEH en YAHUSHUA kan ontvang nie.

YAHUSHUA het my vertel dat een kind nie deur daardie boelie so erg geslaan word nie, maar indien elke kind n klip sou optel en dit sou gooi, en indien elke kind sou veg vir dit wat Heilig is op een of ander manier, dan sou die boelie beseer word, vernietig word, uit genomineer word, en weghardloop in vrees. Dit is hoekom YAHUSHUA my die openbarende visioen gegee het op die gruis, om my te wys dat Dawid net een klip benodig met die doelstelling onder salwing om Goliat in die kop te tref en hom te dood! Nes die kinders op die speelgrond het YAHUSHUA die getoets wat hulself SY kinders noem en HY kyk wie gaan in geloof tot aksie oor. Onthougeloof sonder werk is dood!

Ter afsluiting, die openbaring oor die Bruid van YAHUSHUA is aan my gegee. Wanneer n lid van YAHUSHUA onder vervolging en aanslae deurloop, verbaal of liggaamlik of geestelik dan is daardie boelie al die Bruide se vyand. Enige vyand van die Bruid van YAHUSHUA is n vyand van YAHUSHUA! Ek het nie geweet toe YAHUSHUA geboorte gegee het aan die nuwe gemeente deur my en dit YAHUSHUA'S DEMON STOMPERS genoem het, MEI 25, 2005, DAT DIT DIE LEDE VAN DIE BRUID VAN YAHUSHUA BEVAT NIE!

Ek het nie geweet toe YAHUSHUA ges het, versamel die troepe op die muredat dit die BRUID VAN YAHUSHUA is nie! Die 144,000 in Openbaring 14, die weggeraaptes van die aarde, word ook die kerk van Philadelphia genoem. Die troepe op die mure is ook Openbaring 7 se geseldes van YAHUSHUA wat HY noem Beskermings maagde en Beskermings krygsmanne. Een van hulle pligte is om die Bruid van YAHUSHUA te beskerm, nes Elisa en Elia gedoen het. Die Bruid van YAHUSHUA, sal nooit verle staan, want ons sal daar wees om mekaar te help. Wanneer die vyand dus een van ons aanval, sal hulle vind dat ons almal hulle terug sal aanval en onder salwing is ons n onkeerbare krag wat nie gestop sal kan word nie indien ons verenig en mekaar vertrou.

Satan het sy netwerk mense en hulle is verenig om een rede, en dit is om te vernietig wat Heilig is. Hoekom kan die Bruid van YAHUSHUA nie ook verenig om die vyand wat ons aanval te verslaan nie? Ek het die skrifgedeelte lank gelede gememoriseer en op hierdie rots sal EK my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dit kan lees: en die poorte van die doderyk sal nie die Bruid van YAHUSHUA oorweldig nie.

Dit is nie genoeg om die Bruid te onmoet nie, wat meer wonde as n normale persoon het, en dis net nie moontlik om enige iemand te vertrou nie. Op een of ander manier sal YAHUSHUA ons bymekaar kry soos die 5 wyse maagde. Onthou dit.wanneer satan jou aanval, en jy help nie die Bruid van YAHUSHUA om die vyand te beveg nie, sal YAHUSHUA jou wys wat dit is om die vyand alleen te beveg, dit is n eensame oorlog wanneer jy alleen staan.

Ek is so dankbaar vir die ware bruid van YAHUSHUA, wat die gemeente bedek met gebede en liefde en die vyand teregwys en om die profetiese oordele aan te stuur soos YAHUVEH dit aan jou vyande gee. Ek is so dankbaar vir die wat die bediening finansiel ondersteun en wat getrou is in alle omstandigdhede. Ons het julle so baie lief, en ontmoet julle een vir een. Wat n eer is dit nie vir ons nie. Een man van ons het duisende myle gereis om n lid van die Bruid van YAHUSHUA van Hong Kong te ontmoet. Wat n eer was dit om saam met hom te bid en hom van aangesig tot aangesig te kon ontmoet. Joseph, ons het jou lief en mis jou! Hy is die man wat die profesie in Sjinees vertaal.

Daar is nog baie meer wat ek te s het, maar die uur is laat en ek moet nog klaar inpak. Daar is mense wat my gevra het of die wegraping van die Bruid die Rosh Hashanah sal wees? Ek bid dat dit so mag wees, maar my man het my herinner dat die Heilige Engele my nog nie kom s het nie, Elia weet van vooruitgaan, alhoewel die Rosh Hashanah genoem is n Besondere Sabbat Dag, weet ek YAHUSHUA kom op Sabbat Dag, en volgende jaar sal die (Rosh Hashanah) op n Saterdag val. Indien dit gebeur herinner ek julle van die droom wat ek twee jaar gelede op Rosh Hashanah gehad het.

Ek het opgestyg in die lug, laggend en vol blydskap. Ek kon ander sien wat ook opgestyg het in die lug, Ek het van blydskap aan hulle geskree Sien, ek het julle vertel dat YAHUSHUA OP n Rosh Hashanah kom, EK HET NET NIE GEWEET WATTER EEN NIE!

Ek het YAHUSHUA gevra hoekom ek nie na daardie droom al weet nie. Toe HY ges het dat ek die diensmaagd is en dat ek die een in Mattheus 25 is wie se STEM UITROEP NA DIE 5 WYSE MAAGDE, KYK WEES JULLE VOORBEREID DIE BRUIDEGOM GAAN KOM!"

YAHUSHUA het ges dat HY my wil aanmoedig tydens die droom, net soos nou, Ek weet nie op watter Rosh Hashanah, want dit is nie nou die tyd om te weet nie.

So terloops, my vyande lieg en verdraai wat ek s, nooit het ek ges dat niemand verdruk kan word tensy ek dit goedkeur nie. Dit is nonsens! YAHUSHUA het slegs in Profesie 76 ges dat HY my somtyds n teken gee wie is die Bruid en wie is die gas, wanneer ek soms met hulle praat of wanneer hulle vir my e-pos stuur. Dit gebeur nie die hele tyd nie, slegs wanneer ek opreg vra, en die meeste van die tyd wil YAHUSHUA h dat hulle HOM self moet vra, en nie vir my nie.

Ek bid vir die wat dink die bediening is n sening, dat jy gesen sal word met openbaringe vanaf YAHUVEH en YAHUSHUA op hierdie Heilige Dae. Bestudeer asseblief hoekom is die onderhouding van YAH se Fees Dae en die SABBAT n sening en nie opsioneel nie.

Baie liefde en seninge in YAHUSHUA se Naam.
Apostel Elisabeth Elijah Nikomia

Aan almal wat die bediening as n sen beskou, en ons vyande jou vyande, laat ons weet indien jy hulp met gebed nodig het vir verlossing van jou vyande, maar moet dit nie doen voordat jy nie gebid het vir seninge en verlossing nie, want ons vyande soek die vernietiging van die Bediening en Minister, want daar is nie papbroekige krygsmanne in die Bruid van YAHUSHUA nie. Indien jy soos daardie kinders is wat net kyk na die oorlog teen die Bediening en Minister, en wat niks gedoen het om ons te help in die tyd van nood, dan is jy aan die boelie se kant, of jy dit nou wil weet of nie.

Indien jy uit vrees opgehou het om die Bediening te ondersteun, omdat jy die laster gehoor het en geluister het en vrees dat die vyand jou sal aanval, dan is jy soos n Petrus. Daar is hoop vir die Petrusse wat vandag nog gaan bely! Indien jy nou kwaad spreek teen die Bediening, al was dit n sening vir jou, wat vir jou geestelike vleis uit die Hemel gevoer het, neem ons, ons tyd om jou te monitor. Indien ons vir jou behoeftes gebid het, seninge oor jou gevra het, en ons geestelike oorlogsvoering namens jou gedoen het, en jy verraai die Bediening, dan is jy nou vir my soos n Judas! Moenie kwaad word vir my oor hierdie dapper woorde van waarheid nie, want dit is nie my woorde nie, maar YAHUVEH en YAHUSHUA se woorde.

Ook YAHUSHUA se eie dissipels het HOM verraai toe die soldate HOM kom arresteer het. Petrus is vergewe toe hy berou getoon het, en Judas het gemaai wat hy gesaai het en is nie vergewe nie. Johannes is die geliefde van YAHUSHUA, en dit is wat die gees van die Bruid van YAHUSHUA ook is, ons het opregte liefde vir mekaar en ons is daar vir mekaar, en is bereid om te help waar ons kan.

Aan al die wat nie hou van my vrypostige manier van praat nie, ek kan dit nie verhelp nie, want dit is die manier waarop YAHUVEH en YAHUSHUA my laat praat. Ek glo nie enige van die is deur my vlees geskryf nie.

Een laaste ding. My dwase vyande het die artikel wat ons geskryf het oor hoe om Sabbat te hou gesien. Een deel was bygevoeg en toe is n ander wat daarmee te doen gehad het, uitgevee voordat die aand om was, en was gereed om uitgestuur te word. Die webwerf bestuurder het dit sonder toestemming bygevoeg. Ek het dit onmiddelik uitgevee toe ek dit sien. Ons stuur nie e-pos uit op n SABBAT nie. Dus Rich Keltner en Hunter, weereens het julle my beskuldig, en julle weet nie wat julle doen nie. LAAT YAHUVEH OORDEEL TUSSEN JULLE EN MY, WANT HY ALLEEN WEET DAT EK DIE WAARHEID GESPREEK HET, EN DAT MY VYANDE SOEK OM MY TE BESKULDIG EN HULLE VRA OOK NIE HOEKOM NIE? Satan is die aanklaer van die asemhalers. Hoekom haat julle vyande soos Zeph Daniel, Richard Keltner, Hunter en Steven Hanson my sonder rede?

Die skrifgedeeltes s: Hieraan sal jy weet of hulle van my is, deur die liefde wat hulle vir mekaar het Mense wat verskil van die vyande en wat my en die Profetiese boodskappe verdedig het, is dieselfde bose name toegevoeg wat ek toegevoeg is, en is ook vervolg. Daar is ander wat probeer om met die Boelie bevriend te raak, dink dat hulle moontlik vrede kan bewerkstellig. Hulle sal spoedig uitvind dat die Boelie net geiinteresseerd is om die Heilige Kind te vernietig, en sal spoedig vriende met die vyande wees en glad nie meer vriende van my of hierdie bediening nie.

Die mense veroordeel wat hulle eens as die waarheid erken het. Die mense maak my die seerste, want ek het opreg omgegee vir hulle. Toe hulle ons nodig gehad het, het ons duur langafstand oproepe gemaak om hulle te bemoedig, om vir hulle n profetiese boodskap te gee, ons was daar vir hulle, en het niks van hulle gevra nie, behalwe hul lojaliteit en ons het hulle vriende genoem. Wat doen die vyande vir hulle? Dit is maklik solank die veroordelaars nie die boelies teengaan nie. Dan het hulle die gerusstelling dat hulle nie aangeval sal word deur satan se boelies nie.

Watter Gees is in die mense as dit nie satan is wat dit veroorsaak nie? Ek bly steeds bid dat hulle nie sal verdwyn nie, maar dat hulle sal wegdraai vanaf die euwel voordat dit te laat is.

Elisabeth Elijah Nikomia

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com | www.almightywind.com
Besoek gerus die ander webwerf in dien een nie beskikbaar is nie.ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Besoek die ander een, indien 'n webwerf van lyn af is.

Ons onderhou die Sabbat Dag, Ons is nie Sewende Dag Adventiste nie
Kliek Hier Vir meer inligting (Slegs in engels beskikbaar)

Pos Adres en E-pos Adresse