Chag Sameach Gelukkige Heilige Dag"Wie in MY glo, sal nooit dors kry nie."  (Johannes 6:35)


Ons is in die middel van drie finale vierings van die Fees van Sukkot (Fees van Tabernakels), wat die reddende genade van Messias openbaar.

 

Vandag, sluit die Bybelse feesviering in Israel af terwyl ons Shemini Atzeret (Agtste Dag van Byeenkoms) vier.

 

En more, gaan die viering aan met die tradisionele heilige dag van Simchat Torah /Vreugde van die Torah.

 

Ontdek hoe die Joodse Mense hierdie dae eer en hoe YAHUSHUA dit gedoen het toe HY tussen ons gewoon het.


Shemini Atzeret en die Riviere van Lewende Water

 

Sewe dae lank moet julle aan YAHUVEH ’n vuuroffer “food offerings” bring. Op die agtste dag moet daar vir julle ’n heilige vierdag wees, en julle moet aan YAHUVEH ’n vuuroffer bring. Dit is ’n feestyd; julle mag geen beroepswerk doen nie.”  (Levitikus 23:36)

 

Vandag se Bybelse byeenkoms volg op Hoshana Rabbah /Groot Redding, wat ons gister gevier het toe die mense uitgeroep het “Hoshia'na YAHUSHUA,” wat beteken “Red ons YAHUSHUA! EK vermaan julle.”

 

Hierdie gebed is nooit tevergeefs uitgespreek nie: YAHUVEH belowe dat almal wie op SY Naam roep gered sal word.

 

Want: Elkeen wat die Naam van YAHUVEH aanroep, sal gered word. Op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos YAHUVEH gesê het en onder die vrygeraaktes die wat YAHUVEH sal roep.”  (Joël 2:32; sien ook Romeine 10:13)

 

Op hierdie laaste dag van die Fees, het YAHUSHUA aangekondig dat almal wie in HOM glo sal verfris word met die waters van redding. 

 

By hierdie water, het HY gespreek van die ewige Gees van GOD.  (Johannes 7:37–38)

 

Water is ‘’n sleutel tema gedurende die feesviering van Sukkot en Shemini Atzeret, wat ons vandag vier.

 

In antieke tye, was ‘’n spesiale water skep seremonie uitgevoer gedurende Sukkot wat genoem was Simchat Beit Hashoeva /Verblying van die Huis van Skep van Water.

 

Daar word gedink dat hierdie seremonie sy oorsprong gehad het gedurende die Tweede Tempel periode, toe die “Cohen ha Gadol” Hoë Priester die water sou skep uit die Bad van Siloam.  Dan het hy dit uitgegooi oor die altaar as ’n Water Drankoffer/offer.

 

Die mense sou die cohen /priester volg na die Bad of Siloam in a vreugdevolle “processional” van sing, dans en verblydende voordra van hallel tehillim Lof van Psalms 113–118 en 120–134 en sing van die Skrif uit Jesaja 12:3: 

 

Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van reddingYAHUSHUA.”


Joodse tradisie leer dat op die agtste dag van byeenkoms, Shemini Atzeret, oordeel YAHUVEH die wêreld vir water, besluit oor die hoeveelheid reënval vir die komende jaar.

 

Vir daardie rede, op hierdie agtste dag wat eenkant gesit is deur YAHUVEH vir ’n spesiale afsluiting byeenkoms, sê die Joodse mense spesiale gebede op vir reën.

 

Behalwe die voor die hand liggende nood vir reën om die aarde nat te maak in hierdie dorre klimaat, simboliseer die reëns ook stortreën van seëning en spesifiek, die hoop van die komende Messias.

 

Na die lang, warm, droë somer in Israel, het die mense desperaat noodsaaklike water uitgegooi oor die altaar as ‘n offer handeling, deur hulle geloof te demonstreer in YAHUVEH om die reëns te voorsien vir die opkomende jaar.

 

Net so, wanneer ons voel dat ons op die einde is van ons bronne, as ons offerend aan YAHUVEH sal gee, sal HY in ons lewens teruggee, voorsien in ons behoeftes.

 

 

"En op die laaste dag, die groot dag van die fees/Sukkot, het YAHUSHUA gestaan en uitgeroep en gesê:

 

As iemand dors het, laat hy na MY toe kom en drink! Hy wat in MY glo, soos die Skrif sê: Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.”

(Johannes 7: 37–38)

 

As ons YAHUSHUA se uitnodiging sal aanvaar om na Hom toe te kom wanneer ons afgemat en hartseer is en drink van die Gees, dan kan ons ’n geestelike ineenstorting verhoed. 

 

Die lewende water wat YAHUSHUA uitstort is die Woord van YAHUVEH, wat die Joodse Mense vreugdevol môre vier, gedurende die tradisionele vakansiedag van Simchat Torah.

 

Simchat Torah en die Vreugde van Messias

 

Môre, op die feestelike vakansiedag van Simchat Torah Vreugde van die Torah, wys die Joodse mense hulle dankbaarheid tot YAHUVEH vir die groot geskenk van SY Woord wat aan ons gegee word.

 

As hulle maar net weet dat die Woord wat hulle so vreugdevol vier, niemand anders is as die Messias YAHUSHUA nie.

 

"In die begin was die Woord, en die Woord was by GOD en die Woord was GOD.”  (Johannes 1:1)

 

Regdeur die Tanakh /Ou Testament, lees die Joodse mense dat die Woord van GOD in die Torah (eerste vyf boeke van Moses) alles is wat hulle nodig het om ’n regverdige en lang lewe te leef.  Soos dit geskryf is:

 

Die Torah (die Woord) is die Weg

 

"En onderrig hulle in die insettinge en die wette/torah en maak hulle die weg bekend waarop hulle moet gaan, en die werk wat hulle moet doen."  (Eksodus 18:20; sien ook Psalm 119:1)

 

Die Torah (die Woord) is Waarheid

 

"U is altyd getrou en regverdig, U wet/torah staan altyd vas."  (Psalm 119:142)

 

Die Torah (die Woord) is Lewe

 

"Wat wyse mense jou leer [torah] is ’n bron van lewe, dit laat jou die strikke van die dood vermy."  (Spreuke 13:14; sien ook Deuteronomium 32:47)

 

Die Torah is YAHUSHUA! 

 

"EK is die Weg en die Waarheid en die Lewe.  Niemand kom na die Vader toe behalwe deur MY nie."  (Johannes 14:6)

 

Inteendeel, wanneer YAHUSHUA ookal na Homself verwys HGas "EK" kon ons dit vervang met "Torah" omdat hulle een is, net soos Vader GOD and YAHUSHUA een is.

 

"EK [Torah] en die Vader is een."  (Johannes 10:30)

 

Op Simchat Torah, word AL die fraai versierde Torah “scrolls” uit die Ark gehaal waarin hulle veilig bewaar is, in kontras met Shabbat and gewone heilige dae wanneer slegs twee uit die Ark verwyder word.

 

Die Joodse Mense sal hierdie kosbare Torah ”scrolls” in sirkels rondom hulle sinagoges ten toonstel wat genoem is hakafot," vergesel deur vreugdevolle sang en dans.

 

In baie gemeentes, kom die vieringe vanuit die heiligdom tot in die straat, waar deelnemers aanhou dans en sing terwyl hulle die “scrolls” dra.

 

Hoe lief het ek U wet/Torah! Dit bly my elke oomblik by. U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het… U Woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my pad.”  (Psalm 119:97–98, 105)

 

Torah Wys in die Regte Rigting

 

Wat is Torah?  Hierdie Hebreeuse woord Torah is dikwels in Engelse Bybels vertaal as "Wet"; alhoewel, dit maar ’n swak vertaling is.

 

Die woord torah het sy oorsprong van yarah, wat beteken om te skiet, mik, of wys na en morah, beteken leerder.

 

Daarom, is die Torah YAHUVEH se instruksie vir SY mense.  Hierdie instruksies leer ons hoe om te lewe op hierdie aarde en wys ons na die ewige lewe deur YAHUSHUA, wie as die Woord in vlees, YAHUVEH se leringe perfek uitbeeld.

 

Die Torah bevat al die wysheid en instruksie wat ons nodig het om gesonde, gelukkige, suksesvolle, voorspoedige lewens te leef.

 

Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet [Torah] wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan.

 

Bestudeer hierdie Boek van Instruksie Sefer ha Torah aanhoudend.  Bepeins dit dag en nag sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel.”  (Josua 1:7-8)

 

YAHUSHUA het die Torah Vervul

 

Omdat YAHUSHUA die Woord is (Johannes 1:1), HY is die uiteindelike vervulling van die Torah, YAHUVEH se morele riglyne vir die mensdom om in regverdigheid te lewe.

 

Sommige Gelowiges in YAHUSHUA dink dit beteken dat die Torah afgeskaf is.  Maar YAHUSHUA het duidelik geleer dat dit nie waar is nie.

 

"Moenie dink dat EK gekom het om die wet/ Torah of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, Torah of Moses maar om te vervul.  Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet, YAHUVEH se Torah ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

 

"Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die Koninkryk van die Hemele; Maar elkeen wat dit doen en leer, YAHUVEH se Torah, hy sal groot genoem word in die Koninkryk van die Hemele." (Mattheus 5:17–19)

 

Terwyl die Joodse Mense ywerig die Skrifte in die Torah bestudeer asook die profete en ander skrifte, probeer om SY leringe by hulself te vervul, mis hulle die einste wese van YAHUVEH se Woord wat hulle so desperaat soek om te leer en te gehoorsaam.

 

YAHUSHUA het gesê, "Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; dit is dié (Skrifte) wat van MY getuig."  (Johannes 5:39)

 

Byna 99% van die Joodse Mense herken steeds nie vir YAHUSHUA as die Messias wie die Torah Homself is nie.

 

Op hierdie finale dae van die Fees van Sukkot, terwyl ons Messias YAHUSHUA  weggesteek in die leringe en profesieë van die Ewige Woord van YAHUVEH  na die Verlore Skape van Israel bring, staan asseblief by ons.  

 

Jy kan ’n verskil maak wat vir Ewig sal aanhou.

 

"En EK sal seën diegene wat jou seën."  (Genesis 12:3)

 

Seëninge op Simchat Torah van AMIGHTYWINDPrint Friendly and PDF