Bladsy 1    Bladsy 2    Bladsy 3    Bladsy 4   |   Hoofblad

VIERDE AAND:

Numerie 7:30-36
Op die vierde dag die owerste van die kinders van Ruven, Elietsur, die seun van Shedeur. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elietsur, die seun van Shede

Jesaiah 42:5-7
So sÍ El, YAHUVEH, wat die hemel geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel: EK, YAHUVEH, het U geroep in geregtigheid, en EK vat u hand en behoed U en gee U as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oŽ te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit.

Jesaiah 45:6-7
ď...EK is Yahuveh, daar is geen ander nie.wat die lig formeer en die duisternis skep, die verlossing bewerk en die rampspoed skep: EK, YAHUVEH, is dit wat al hierdie dinge doen.Ē

Jesaiah 42:16
En EK sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie, hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is; EK sal die duisternis lig maak voor hulle uit en die hobbelagtige plekke gelyktes. Dit is die dinge wat EK doen en nie nalaat nie.

Lukas 2:25-35
En kyk, daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Shiemeon; en hierdie man was regverdig en toegewyd en het die vertroosting van Yiesrael verwag, en die Afgesonderde Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Afgesonderde Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Messias van YAHUVEH gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom; en toe die ouers die Kindjie YAHUSHUA inbring om met Hom te handel volgens die gebruik van die Torah, het hy Hom in sy arms geneem en Elohim geloof en gesÍ: Nou laat U, Meester, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, omdat my oŽ u verlossing gesien het, wat U berei het voor die oŽ van al die volke - 'n lig tot verligting van die nasies en tot grootheid van u volk Yiesrael. En sy vader en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van Hom gesÍ is. En Shiemeon het hulle geseŽn en aan MierYam, sy moeder, gesÍ: Kyk, hierdie Kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van baie in Yiesrael en tot 'n teken wat weerspreek sal word - ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan - sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word.VYFDE AAND:

Numerie 7:36-41
Op die vyfde dag die owerste van die kinders van Shiemeon, ShelumiŽl, die seun van Tsuri-shaddai. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van ShelumiŽl, die seun van Tsuri-shaddai.

Psalms 13:4
Aanskou tog, verhoor my, YAHUVEH, my Elohim! Verlig my oŽ sodat ek nie in die dood inslaap nie; sodat my vyand nie kan sÍ: Ek het hom oorwin nie, en my teŽ;standers nie juig as ek wankel nie.

Psalms 139:12
dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.

Daniel 9:17
Hoor dan nou, onse Elohim, na die gebed van u kneg en na sy smekinge, en laat ter wille van YAHUVEH u aangesig skyn oor u afgesonderde plek wat woes lÍ.

Psalms 43:3
Stuur u lig en u waarheid; laat dit my lei; laat dit my bring na u afgesonderde berg en na u woninge,

Psalms 36:10
Laat u goedertierenheid voortduur vir die wat U ken, en u geregtigheid vir die opregtes van hart.

Psalms 18:29
Want met U loop ek 'n bende storm, en met my Elohim spring ek oor 'n muur.

Spreuke 20:27
Die gees van die mens is 'n lamp van YAHUVEH, dit deursoek al die kamers van die binneste.

Psalms 56:13
want U het my siel gered van die dood - ja, my voete van struikeling - om te wandel voor die aangesig van Elohim in die lig van die lewe.

Job 33:29-30
Kyk, dit alles doen El, twee keer, ja, drie keer met 'n mens om sy siel terug te bring van die kuil, sodat hy bestraal word met die lig van die lewe.

Johannes 9:1-7
En toe HY verbygaan, sien HY 'n man wat blind was van sy geboorte af. En SY dissipels vra Hom en sÍ: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? YAHUSHUA antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van Elohim moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van Hom wat MY gestuur het, so lank as dit dag is; die nag kom wanneer niemand kan werk nie. So lank as EK in die wÍreld is, is EK die lig van die wÍreld. En toe HY dit gesÍ het, spuug HY op die grond en maak klei van die spuug en smeer die klei aan die oŽ van die blinde man en sÍ vir hom: Gaan was jou in die badwater Sheloag, wat vertaal word: Uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas; en hy het siende teruggekom.

Bladsy 1    Bladsy 2    Bladsy 3    Bladsy 4   |   Hoofblad


ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAASTE KANS BEDIENING

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Besoek asb. die ander skakel as een af-lyn is.

Ons onderhou die Sabbat, ons is nie Sewensdag Adventiste nie
Kliek Hier Vir Meer Inligting

Pos en E-pos Adresse


By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5

Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. HebreŽrs 11:5