Heilige Shavuot
(Pinkster / Pentecost) Gebed

6 Desember 2005
Bruid van YAHUSHUA...ONS HET DIE OORWINNING! Terwyl jy na hierdie gebed luister, weet asseblief toe ek gebid het, het ek van VADER YAHUVEH gehoor dit waarvoor ek HOM gedank het, terwyl ek gebid het. Geliefdes, julle behoort al die beloftes te ontvang waarvoor ek ABBA YAHUVEH gedank het gedurende hierdie gebed. En al wat jy moet doen om hierdie seëninge te ontvang is GLO! Want sonder GELOOF is dit onmoontlik om YAHUVEH te behaag!

Bruid van YAHUSHUA, benodig jy meer salwing? Is jy gereed vir VOLKOME OORWINNING oor die vyand? Luister na hierdie gebed vir ‘n salwing wat jy moet ervaar...en GLO in die OORWINNING!!! Dit het ‘n spesiale Salwing daarop wanneer jy aangeval word - sal dit ‘n sterk Salwing, Krag uit die Hemel, aanwakker! Daar is ook ‘n spesiale Salwing van Onderskeiding, om te weet waar die wolwe is, en waar die demone en duiwels die vorm van ‘n mens aangeneem het! Ons weet terwyl die Groot Verdrukking nader, sal daar meer poorte na die hel oopgaan, maar glo in geloof dat ons die OORWINNING HET DEUR YAHUSHUA TERWYL HY ‘N STANDAARD OPRIG TEEN DIE BOOSHEID IN HIERDIE WÊRELD ÉN OOK DIE BOOSHEID WAT KOM NA HIERDIE WÊRELD! HARDLOOP WOLWE, TERWYL JULLE NOG KAN! DIE INTERNASIONALE BRUID VAN YAHUSHUA WEET WIE JULLE IS EN DIE GEBEDE VAN DIE REGVERDIGES VERMAG BAIE!

In diens van YAHUSHUA, Apostel & Profeet Elisabeth Elijah
[Elisheva Eliyahu]
Hierdie Profetiese gebed was opgeneem op band. Hier is die oorskrywe [gespreek deur Elisabeth [Elisheva] terwyl sy gebid het in Heilige Tale.]


Ons wil net sê hoeveel ons U aanbid! Hoeveel ons U liefhet! Hoeveel ons U bewonder!

Hoe dankbaar ons is!

Hierdie is Shavuot. Ons het afgetel tot by die 50ste dag!

Hierdie is die dag van Jubeljaar! Vyftig beteken Jubeljaar! O, ABBA YAHUVEH, soos ek voorheen gesê het, die grootste seën, die grootste blydskap sal wees [wanneer ons] as ons weer op U skoot mag sit en instaat sal wees om U styf vas te hou. En in ‘n AANGESIG kyk wat niemand mag aanskou terwyl hul op hierdie aarde leef.

Ons aanbid U. GELIEFDE YAHUSHUA, ons is in die Bo-Vertrek. Ons dank U omdat U ons opnuut vul, met vars salwing van die RUACH HA KODESH. Ons wag vir U, ABBA YAHUVEH. Ons wag vir U GELIEFDE YAHUSHUA. KOSBARE RUACH HA KODESH!

Wat is dit wat ABBA YAHUVEH en YAHUSHUA wil sê?

Daar is NIEMAND groter as U nie, ABBA YAHUVEH. U is die woord “ONTSAGLIK.” U is die woord “ALMAGTIG.” U is die woord “HEILIG.” En YAHUSHUA, alles wat U VADER is, is U.

ABBA YAHUVEH, niemand kan U liefhê as hulle nie U SEUN liefhet nie. Niemand kan U behaag as hulle nie vir YAHUSHUA behaag nie. Daar is GEEN redding behalwe deur die gestorte Bloed van YAHUSHUA nie, wat ons ontvang het. Ons aanbid U. Ons aanbid U. Ons aanbid U.

Ag net vir ‘n oomblik, ABBA YAHUVEH, draai U oë weg van die boosheid in hierdie wêreld. Net vir ‘n split sekonde, fokus op hulle wat U aanbid en loof. Net vir ‘n kortstondige sekonde. Sodat U oë alleenlik diegene kan sien wat U loof, wat alles gegee het vir U.

O, hoeveel smart moet U hê wanneer U kyk na hierdie bose wêreld. Maar kan U net vir ‘n kortstondige sekonde fokus op die van ons wat U “ABBA” noem, op die van ons wat U waarlik aanbid en loof en bewonder. Wat verlang om weer by U en ons GELIEFDE YAHUSHUA te wees!

Wys ons hoe ons U meer kan behaag, GELIEFDE ABBA YAHUVEH. Is daar enigiets wat U wil sê ABBA YAHUVEH? Is daar enigiets wat U wil sê GELIEFDE YAHUSHUA?

O, GELIEFDE YAHUSHUA, gebruik ons magtiger om meer Heerlikheid te bring aan ons ABBA YAHUVEH.

Die disippels was gesê om in die Bo-Kamer te vertoef, om te wag vir die RUACH HA KODESH om te kom. Hulle het nie geweet wat om te verwag nie.

U het hierdie Bediening ’n MAGTIGE WIND (“A MIGHTY WIND”) genoem. Ons vra nou dat die Magtige Wind van die RUACH HA KODESH oor ons sal kom, ons opnuut sal vul. Sodat ons U meer kan behaag! Sodat ons U stem duideliker kan hoor! Sodat ons U wil sal ken! Sodat ons sal weet hoe om U meer te behaag!

O, kom YAHUSHUA, kom!

Asseblief, asseblief stuur daardie “AMIGHTYWIND” van die RUACH HA KODESH. Vul ons opnuut met U SALWING. Want ons is rein werkstuie voor U! Gewas met U gestorte Bloed! Ons probeer so hard om Heilig voor U te leef! O, kom KOSBARE RUACH, kom! Vul ons opnuut!

O, KOSBARE, KOSBARE, RUACH HA KODESH, vul ons asseblief opnuut. Wat is dit wat U wil sê? Terwyl ons, ons ABBA YAHUVEH aanbid, terwyl ons, ons GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH aanbid, aanbid ons U, KOSBARE RUACH HA KODESH.

Ons wag vir U!

In alles waar dit ons ontbreek aan U Heerlikheid, smeek ons dat U ons sal vergewe in die naam van YAHUSHUA. Want ons weet dat ons geregtigheid soos smerige lappe is in vergelyking met ons GELIEFDE YAHUVEH, YAHUSHUA en die RUACH.

Dank U, O, dank U, dat U ons skoon was. Dank U, O, dank U, dat U ons vul, O, KOSBARE RUACH HA KODESH! Dank U GELIEFDE YAHUSHUA vir die uitstorting van U GEES, om vir ons groter drome te gee, visioene, openbaringe en profetiese boodskappe.

O, om U stem duideliker te hoor! Om nie te sukkel om te hoor nie! Om na dinge te kyk en te sien in die fisiese en geestelike ryk- dit wat U wil hê ons moet sien! Dit wat U wil hê ons moet hoor! Om U Heilige engele te sien kom en gaan en oorlog voer teen die vyande!

Ons gaan aanhou vertoef. Ons gaan aanhou bid totdat ons hoor van die Hemel vandag.

GELIEFDE ABBA YAHUVEH, in die naam van YAHUSHUA HA MASHIACH bid ons; stuur U KOSBARE RUACH HA KODESH oor ons op ‘n magtiger wyse. Vul ons asseblief opnuut. Ons het meer Krag nodig! Ons het meer Krag nodig om te veg teen die vyand van ons siele! Ons het meer Salwing nodig, ons het meer van die HEMELSE KRAG nodig! Daarom bly ons wag soos U vir die disippels gesê het om te doen.

GELIEFDE YAHUSHUA, Johannes het gedoop met water. U doop met die VUUR van die RUACH HA KODESH!

Hierdie Bediening is vernoem na die “AMIGHTYWIND” (Handelinge 2). Hierdie Bediening is vernoem vir die RUACH HA KODESH! Die VUUR van die RUACH HA KODESH! Hierdie Bediening is vernoem vir die ALEPH & die TAV.

Daar is niks wat enigsins menslik is nie – behalwe dat U hierdie menslike liggame gebruik om U WOORD voort te spreek en U het die SALWING binne-in hierdie menslike liggame gesit. Maar vandag vra ons vir meer van U RUACH. Want die tye is so boos! En dit is geskryf, “Wanneer die vyand kom –soos ‘n vloed- sal U ‘n standaard teen hulle oprig” (Jesaiah 59:19).

Nou verstaan ek iets, YAHUSHUA. U het my die droom gegee van die poort van die hel. U het vir my gewys op 5 Junie 2005. ’n Heilige man het probeer om daardie poort toe te maak en U het toegelaat dat hy sterf en Hemel toe gaan. Dit is omdat geen mens – selfs die van ons wat gesalfdes van U is – daardie poort kan toe maak wat oopgemaak is na die hel nie.

Net U, YAHUSHUA, kan dit doen! Net U, YAHUSHUA, kan dit doen! Vir daardie poort na die hel wat U my in die droom gewys het. Ons vra nou dat U, GELIEFDE YAHUSHUA, dit sal toe maak. U die demone sal keer om deur te stroom. Hulle dink dat hulle sal aanhou om die aarde te oorstroom totdat [hierdie] somer sonnewending verby is.

Maar nou roep ek tot U, GELIEFDE YAHUSHUA, op hierdie Dag van Shavuot. En saam (eenstemmig) vra ons U, asseblief GELIEFDE YAHUSHUA, maak asseblief daardie poort toe wat oopgemaak is na die hel.

Deur U Naam, GELIEFDE YAHUSHUA! Deur U Bloed, GELIEFDE YAHUSHUA! Want U het die PRYS betaal! En dit is vir geen mens (beskore nie) – hoe gesalf ookal – om dit toe te maak nie, maar alleenlik deur U HAND!

So, Dank U GELIEFDE YAHUSHUA! Dank U GELIEFDE YAHUSHUA! Want ons roep nou uit vir die Bruid van YAHUSHUA dat die aanvalle sal stop en ophou. Daardie Oorwinning sal kom! Oorwinning hét gekom! Want op hierdie Dag van Shavuot, glo ons dat U, en U alleen hierdie poort na die hel toegemaak het! Want satan het gedink dat hy dit kon oophou tot die 21ste [Junie].

U het my nou, so glo ek in geloof, vertel dat U dit toe maak op die 12de Junie op die Dag van Shavuot [2005] wanneer U dienaars ‘n groter salwing kry- maak U dit toe !

Dank U GELIEFDE YAHUSHUA dat U vir my hierdie Openbaring gee. HalleluYAH! In plaas van ‘2-1’ is dit ‘1-2’ [21ste Junie vs 12de Junie]

Want satan het geen reg om dit oop te maak [op hierdie tydstip] nie – hy gaan voor U uit. So op hierdie dag, op die Dag van Shavuot, deur U eie Hand YAHUSHUA, sê U vir my, U maak dit toe!

En nou, U dienaars –nee, “nou sê ek nie meer” U dienaars nie, want U sê ek moet ons nie U dienaars noem nie! Ons is U Disippels! Ons is U Bruid! – waar ons nederlaag geken het, aanvaar ons nie meer langer satan se leuens nie!

ONS HET DIE OORWINNING! Dit is wat op die Dag van Pinkster gekom het! Dit is deur daardie SALWING wat ons hierdie gevegte sal wen! Ten koste van alles!

SO, WYK SATAN! GEE PAD, WYK VAN YAHUSHUA HA MASHIACH SE BRUID! WANT DIE GESTORTE BLOED VAN YAHUSHUA IS TEEN JOU! DIE SALWING VAN DIE RUACH HA KODESH IS TEEN JOU! DIE NAAM VAN YAHUSHUA STAAN TEEN JOU EN TEEN AL JOU DIENAARS EN LEGIOENE EN MINIONS EN DEMONE!

Want vandag is die Bruid toegerus met nuwe Krag uit die Hemel! Die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH – die spesiale uitgesoekte vegters kom teen jou! In die Naam van YAHUSHUA, versamel ons in EEN GEES & EEN AKKOORD reg oor hierdie wêreld in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH!

Want YAHUSHUA het gedoen wat ons nie kon doen nie. HY maak die poort na die hel toe.

ABBA YAHUVEH nou bid ons in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, wys U geliefde Bruid. Wys aan U geliefde kinders waar die vyand geloop het in ‘n leuen! Waar hulle die voorkoms van ‘n mens aangeneem het – stuur daardie demoniese geeste na die plek waarheen YAHUSHUA hulle stuur. Ontbloot hulle! Laat die masker van hulle afval!

Laat U Dienaars, laat U Kinders, laat U Bruid weet – dat hulle die Oorwinning het! Gee ons die onderskeiding om die vyand duidelik te sien. Onder hierdie unieke Salwing.

Dank U vir die Gawe van Onderskeiding wat na ons toe gekom het. Want ons moet weet waarteen ons veg.

Laat die wolf nie meer die skaap masker dra nie. Want die wolf het homself vermom, het die masker opgesit om soos ‘n skaap te lyk.

Maar, dank U vandag vir Oorwinning vir die lammers en die skape. Dank U hierdie dag vir die Oorwinning! Vir hierdie nuwe onderskeiding sodat ons die vyand wat ons aanval duidelik sal sien. En in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, sal U met hierdie groter salwing ‘n einde maak aan die wolwe wat kom, vermom as skape.

Die vals bedieninge regoor die wêreld, diegene op die televisie stasies, diegene op die radio stasies, diegene wat U Naam verhoog, maar diegene wat nie eens van U af is nie!- MAAK HUIS SKOON!

GELIEFDE YAHUSHUA, ons vra nou in U Naam. Slaan hulle plat! Slaan hulle van hulle voetstukke af! Hulle wat te werk gaan onder vreemde vuur, BID ONS, LAAT DIE VUUR HULLE VERTEER, IN DIE NAAM VAN YAHUSHUA!

Hulle het speletjies gespeel met U lammers en U skape. Hulle het voorgegee om iets te wees wat hulle nie is nie – demone beheer en beset hulle. Hulle hou ‘n front voor! Maar ons bid, kry daardie front af! Bring skande oor hulle vandag!

ABBA YAHUVEH, U is die GOD VAN VERTERENDE VUUR! Ons dank U, ons loof U! Ons vyande sal verteer word deur U VUUR! Net so seker as wat Elia van Ouds die vuur uit die Hemel neergebid het en die Baal profete vernietig was.

Neem geen gevangenes nie! ABBA YAHUVEH! Op hierdie Dag van Shavuot is dit hoe U my laat bid! Onder hierdie nuwe Salwing! Want U is nie net ALMAGTIG in LIEFDE nie; U is ALMAGTIG IN OORLOG!

Dankie dat U die Bruid van YAHUSHUA toerus met ‘n groter Gawe van Onderskeiding. Dankie dat U die Bruid toerus met ‘n groter Salwing vir OORWINNING!

En hulle wat hul vloeke stuur, hulle wat hul towerspel en toorwoorde stuur, hulle wat die mag van satan gebruik het, om hulle, wie die Bruid van YAHUSHUA is, aan te val – ons vra nou ABBA YAHUVEH, verteer hulle met U VUUR! Vir elke vloek, vir elke towerspel, vir elke toorwoord, vir elke kontrak wat hulle gemaak het met satan, om te probeer om die lewens te neem van hulle wat Heilig is voor U, YAHUSHUA.

Laat elke towerspel, elke toorwoord, elke spel (hex), elke kontrak wat hulle gesluit het, laat húlle dit dra! Laat daar geen ontsnapping wees nie! Laat daar geen gevangenes wees nie! Laat dit hulle lot wees, bid ons in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH! U ken hulle name. U weet waar hulle skuilplekke is!

Hierdie is die Gawe vir die Dag van Shavuot! Hulle wat waarlik aan YAHUVEH en YAHUSHUA behoort! Hulle wat waarlik gevul is met die Salwing van die RUACH HA KODESH! ‘n Groter Salwing het oor ons almal gekom hierdie dag. Hulle wat Heilig leef voor U! Hulle wat begeer om alleenlik U wil te doen! ‘n Groter gawe van die Salwing het hierdie dag gekom!

Dank U dat U dit vir my vertel het. Dank U, O GESEËNDE, O GESEËNDE ons GELIEFDE [BO ALLES]. GESEËND is U, O HEILIGE & REGVERDIGE, REGVERDIGE YAHUSHUA! [Dank U] in U Naam roep ons uit!

Dank U (dat) die Bruid van YAHUSHUA soos Henog sal wees! Ons sal opgeneem word na die Hemel en die dood sal oor geen een van ons kom nie. Hierdie is die woorde waarmee U my vul hierdie dag – om bemoediging te bring aan hulle wat bid – op hierdie Dag van Shavuot.

Dit is ons Dag van Pinkster. Want ons het hierdie nuwe invulling nodig. En U was getrou en U het ons gevul hierdie dag! En elke dag wat ons op die oppervlak van hierdie aarde wandel! Dank U, O, Loof U GELIEFDE YAHUSHUA! Elke dag sal ons wandel in ‘n groter Salwing!

En die vyande sal van ons wegvlug in 7 verskillende rigtings! Of hulle sal soos ‘n Goliat wees en val! En nooit weer [nooit] opstaan nie! Hierdie is die woorde wat U in my mond gesit het! Dit is die Krag waarmee U vandag U Bruid toerus! Op hierdie Shavuot Dag!

‘n Nuwe betekenis aan die Woorde; “Onderwerp julleself aan YAHUVEH, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug” (Jakobus 4:7)!

Geen boosheid kan in ons pad staan nie want ons is toegerus met ‘n nuwe Salwing tot Eer van YAHUVEH & YAHUSHUA op hierdie Shavuot Dag! Dank U en [ons] loof U omdat U die gety gedraai het! Want ons is U Kinders en weereens gaan ons deur die Rooi-See. Dank U! Loof U ABBA YAHUVEH in die Naam van YAHUSUA HA MASHIACH omdat U die vyande verdrink!

Dank U, ABBA YAHUVEH! Vir die bemagtiging aan die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH op ‘n spesiale manier! Waar ons in staat sal wees om alles te doen [tot U Eer en Heerlikheid].

Waar ons meer Oorwinning sal sien as neerlaag! Dit is tot U Eer ABBA YAHUVEH! Dit is in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH wat ons bid! As ons die verslae sal ontvang, gee ons U alle Lof, Eer en Heerlikheid!

Wanneer die mense hierdie boodskap hoor, sal hulle sê dat hulle die nuwe Salwing ervaar het! Hulle sal sê dat hulle die nuwe Salwing gesien het! Groter Onderskeiding! Meer Oorwinning! Wat ookal die vyand teen hulle gestuur het!

Die gety het gedraai. Die vyand hardloop nou! Want in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH het hierdie Dag van Bevryding gekom! Want die Bruid van YAHUSHUA behoort nie die vyand van ons siel te vrees nie.

Die vyand van ons siel moet eerder die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH vrees! En so is dit gespreek, onder hierdie unieke Salwing in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH!

O, ABBA YAHUVEH, laat U SEUN YAHUSHUA Verheerlik word! Dank U, O, dank U vir die gee van hierdie nuwe spesiale Salwing aan U Bruid! O, GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH en ABBA YAHUVEH word Verheerlik! Dank U, omdat U hierdie spesiale unieke Salwing aan U Bruid gee!

Hardloop vyande! Hardloop! Ons kom teen julle met ‘n salwing soos die van Dawid! Geen Goliat kan teen ons kom in die geestesryk nie! Jy sal val en nooit weer opstaan nie, in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH! Want ons kom teen jou, nie met die wapens van mense nie. Ons kom nie teen jou met die wapenrusting van mense nie.

Ons kom teen jou met die wapens van die Hemel! Ons kom teen jou geklee met die Wapenrusting van Efesiërs 6 uit die Hemel! Ons kom nie teen jou in ons naam nie; ons kom teen jou in die NAAM BO ALLE NAME! ABBA YAHUVEH!

In die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH bid ons!

Ons neem nou die rykdom van die goddelose in die Naam van YAHUSUA HA MASHIACH op hierdie Shavuot Dag! Ons dank U, GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH vir die rykdom van die goddelose wat U neem en in die hande gee van die Heiliges! In die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH ontvang ons die ‘Salwing om te floreer’ terwyl ons dit gebruik vir U Lof, Eer en Heerlikheid!

Dank U, GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH vir die byeenkoms van U Bruid. Dank U, GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH! Dit sal nie meer lank sal wees voordat ons die BRUIDEGOM voor ons oë sal sien nie! Dank U, GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH! Ons is soos die Vyf Wyse Maagde voor U (Mat. 25)! In hierdie jaar 2005, is hierdie die Salwings – hierdie is die seëninge, wat voorbehou is vir U Bruid!

Ek kan nie eens meer my hande voel nie! Want U het hierdie Woorde verseël met U hande? Wat so styf [...] vashou! Ek herinner U, hierdie hande is maar net menslike vlees. Dank U! Dank U! Dank U! Seëninge aan elkeeen wat ‘n gebed oplig vir hierdie Bediening om my ontwil.

O, VADER O, ABBA YAHUVEH!

U weet waar elkeen is! Dankie dat U YAHUSHUA’s DEMON STOMPERS vergader! Op so ‘n gesalfde manier! Hulle kan hierdie gebed sien! Hulle kan hierdie gebed hoor! Hulle sal weet waar hulle ookal versprei is oor hierdie wêreld! Ons is verbind in een akkoord in daardie Bo-Vertrek!

En die RUACH HA KODESH sal kom! Verhinder waarmee hulle ookal besig is! Laat hulle die KRAG voel in hierdie gebed. Laat hulle weet dat ‘n nuwe Salwing gekom het! Omdat hulle vertoef en gewag het vir hierdie nuwe Salwing. Vir ‘n nuwe wapen teen die vyand!

O, ABBA YAHUVEH ons aanbid U, en dit is in die Naam van YAHUSHUA wat ons bid.

O, dat hierdie woorde U behaag hierdie dag. Want ons harte is direk voor die Troon neergelê. Ons aanbid U. Ons Loof U. Ons het U lief. Ons bewonder U. Ons wil net ‘n vonkel in U oë bring. ‘n Glimlag op U lippe! – Gelag! Op U lippe!

Kyk na U kleintjies! Kyk na die Bruid van YAHUSHUA! Versamel ons in U arms! Laat ons die vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan (Fil. 4:7)!

Want in hierdie wêreld loop ons bo-op die hel. Ons sou geen kans gehad het nie, ABBA YAHUVEH, as U nie YAHUSHUA HA MASHIACH gestuur het na [ons, op Aarde,] as dit nie was dat ons in SY Naam bid nie.

U ken elkeen van ons behoeftes, selfs nog voor ons vra. Dank U, O dank U, O dank U, hierdie dag. Die Bruid van YAHUSHUA sal nie langer tekort hê nie.

Dank U, O loof U GELIEFDE ABBA YAHUVEH vir hierdie unieke Salwing hierdie dag. Dank U, O, dank U GELIEFDE YAHUSHUA omdat U hierdie dag, U Trooster gestuur het, U RUACH.

SY [ vroulik in Hebreeus, RUACH] vul ons elke dag, maar op hierdie spesiale dag, het U nuwe Salwing uitgespreek vir die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, vir almal wat U Naam verhef en hul lewens aan U gegee het – hulle sal in Oorwinning loop as hulle begeerte is om U genot te wees.

Dank U GELIEFDE YAHUSHUA. Ons aanbid U. Ons aanbid U. KOSBARE RUACH HA KODESH, dank U. Dit is deur die Salwing wat al die jukke en bande gebreek word. Hulle wat siek is, is nou genees. Hulle wat besete was is nou vry! Hulle wat demonies onderdruk was is nou vry in die Naam van YAHUSHUA! Hulle wat te kort het, het nou oorvloed tot Eer van ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA.

U ken ons harte. U sien alles. Ons is naak voor U. Ons hou niks terug nie. Laat dit gedoen word volgens U wil in U Naam bid ons YAHUSHUA.

Hardloop wolf hardloop! Want die skape en lammers kom vir jou! In die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, sal ons Oorwinning oor jou hê! In die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, HET ons Oorwinning oor jou!

Op hierdie 12de Junie 2005, is hierdie nuwe Salwing van die RUACH HA KODESH. Want ons ABBA YAHUVEH is nie ‘n mens dat HY sou lieg nie! Alle Lof, Eer en Heerlikheid gaan aan ABBA YAHUVEH, aan YAHUSHUA HA MASHIACH en aan die RUACH HA KODESH.ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAASTE KANS BEDIENING

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Besoek asb. die ander skakel as een af-lyn is.

Ons onderhou die Sabbat, ons is nie Sewensdag Adventiste nie
Kliek Hier Vir Meer Inligting

Pos en E-pos Adresse


By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5

Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Hebreërs 11:5