Profesie 94

EK, YAHUVEH, Sê, Moenie MY Woede Onderskat nie, Want Dit Word Aangevuur Soos ‘N Briesende Hel.

Gespreek onder die salwing van die RUACH ha KODESH
deur Profeet Elisabeth Elijah
22 Desember 2007


(Nota : Hierdie Woord het na vore gekom want Elisabeth was op die Sabbat gelei om Esegiël Hoofstukke 9-16 te lees. Sy was ook besig om vir ‘n man te bid wie sy ‘n ruk gelede in ‘n droom gesien het. Die man wie Kaleb genoem word in hierdie Woord, is die man wat Elisabeth in die droom gesien het. Hy word gekenmerk deur sneeuwit hare sonder ‘n lyn op sy gesig. Hy het ‘n glimlag wat nie sy gesig verlaat nie, ongeag wat die soldate aan hom gedoen het nie, bedoelende hy was gemartel en uitgehonger. Hy het ook geween, maar niemand het dit opgemerk nie. In die droom het Elisabeth na hom toe gegaan. Sy het net aan hom verskyn. Hy het gebid en het ‘n gebedsmantel gedra. Sy het hom ‘n klein nagmaal wafelkoekie, soos ongesuurde brood, gegee. Sy het gesê, “Moenie bekommerd wees nie, ek kom terug en volgende keer bring ek vir jou meer brood en wyn.” Die man is lief vir YAHUSHUA. Sy het geweet hy was in Jerusalem. Hy het ‘n werk waar hy ander moet bemoedig, daarom is daar altyd die glimlag op sy gesig, om sy eie persoonlike hartseer en swaarkry terwille van YAHUSHUA weg te steek. Toe Elisabeth wakker word na die droom, was sy verbaas oor die liefde wat sy vir hierdie man gevoel het.)

Dit was op audioband opgeneem en ongelukkig het ons nie begin van die woord op band nie. Maar hier is die woord presies soos dit opgeneem was.

* * * * * * *

Van nou af, wanneer die vyf van julle dit neem (Nagmaal) , moet hierdie man nie uitgelaat (uit ons gebede) word nie. En EK sal vir jou meer openbaringe gee oor wie hy is. Van nou af kan jy hom Kaleb noem. Hierdie dag, Elisabeth beveel EK jou net, “Geniet hierdie dag”. EK wil jou sien speel. EK wil jou dit sien doen wat jy saam met MY geniet. Laat jou verstand rus. Want EK gaan vir jou wys en EK gaan aan jou openbaar en ‘n nuwe Profesie is op die punt om losgemaak te word rakende Israel, rakende die verborge skatte, beginnende met Esegiël 9.

Want weet dit, geen man kan jou stilmaak nie, geen vrou kan jou stilmaak nie, geen duiwel kan jou stilmaak nie. EK, YAHUVEH het die mag om jou stil te maak en jy is altyd nederig aan MY voete. EK lag elke keer wat EK jou hoor sê, “Ek bemoei my met my eie sake”. Jy bemoei jou nooit met jou eie sake nie, Elisabeth. Jy bemoei jou met MYNE. Wanneer jy ‘n speletjie speel, is jy daar voor MY Troon. EK is konstant in jou gedagtes. Want EK het jou opgevoed Elisabeth en ‘n Woord gaan nou uitkom wat diegene verdedig wie waarlik MYNE is in Israel, wie alleen voel. Jy kan hulle Messiaanse Jode noem. Hulle het nie ‘n Profeet nie.

Maar EK rig ‘n Profeet op en EK het jou geplaas presies waar jy is en jy sal gebruik word om vir hulle vars manna van die Hemel te bring. Jy sal gebruik word om MY Oordeel oor die ander uit te spreek. Jy sal gebruik word om MY nuwe wyn voort te bring. Want EK het Heiliges wat in die Gasastrook toegesluit is. EK het die Bruid toegesluit in Gasa. EK het Heiliges wat saam met die vyand gemartel word. EK het die Bruid wat toegesluit is in Gasa. En EK roep jou om hulle vry te bid. EK het die Bruid in Libanon. Ja, EK het Bruid selfs in Irak. So weggesteek, so verwaarloos. Hulle het Woord vanuit die Hemel nodig. EK het Bruid in China. Hulle is MY Chinese Bruid daarom soek satan om jou te muilband, om jou stil te maak, maar EK sê vir jou jy sal net harder skree.

Almal van julle, almal van julle, begin die Skrifte bestudeer wat EK vir Elisabeth vrygestel het. Grawe diep in elke woord. Want EK sê vir julle daar is ‘n verborge goudmyn wat nog gaan kom en dit is nie ver weg nie. Wanneer julle hierdie dinge sien gebeur in Israel, weet dat EK nie maklik gespot word nie. Niko, EK het reeds ‘n Profesie vrygestel en EK het dit daarin gemeld, want EK, YAHUVEH sê, jy kan nie weggee wat EK jou nie gegee het om weg te gee nie. Plaas weereens hierdie kennisgewing voor die wêreld. Want EK het gespreek. Daar is gevolge wat gedra sal word. Want EK het Israel beveel om te berou.

Pasop vir die gedagtes wat gaan kom terwyl julle hierdie Skrifte bestudeer wat EK vandag vir Elisabeth beveel het om te lees en oor te mediteer. Wanneer julle ‘n stem hoor sê, ”YAHUVEH sal nie dit doen nie,” weet net dit, o ja EK sal. Moenie MY krag onderskat nie. Moenie MY woede onderskat nie want dit is aangevuur soos ‘n briesende hel (inferno). Dit het veroorsaak dat die hel hierdie aarde warm maak. Hulle praat van aardverwarming, die vlamme van die hel verwarm hierdie aarde. Gekombineerd met dit wat begrawe is en weggesteek is in die koudste dele van die aarde. Kombineer alles van dit met mensgemaakte besoedeling, chemikale in die lug, want dit is meer as een.

Die rykes dink net hulle gaan oorleef. Hulle glo die leuens wat satan vertel. Maar MY Woord sê, “Die sagmoediges sal die aarde beërwe,” die nederiges, nie die trotses en die hoogmoediges en die rykes nie. Julle is ryk deur julle geloof in MY. Julle is ryk deur skatte wat ander nie kan sien nie. EK het vir julle ‘n beskerming gegee wat geen geld kan koop nie. EK is die vleuels waaronder julle skuil. EK is die een wat julle bemoedig. MY gestorte Bloed op Golgota is die enigste ding wat julle red deur MY Naam, deur MY Bloed, julle het die getuie, julle het die getuienis. Selfs vir hulle wie se lewe op hierdie aarde uitgedoof is, dit is net ‘n dop waarvan hulle praat. Hulle kan nie dit doodmaak wat bedoel is om ewig te wees nie. Om weg te wees uit die liggaam is om teenwoordig te wees aan MY sy, vir hulle wie se name in die Lam se Boek van Lewe opgeskryf is.

Einde van Woord

So is dit gespreek, so is dit geskrywe op 22 Desember 2007

Profeet Elisabeth Elijah Nikomia

Indien hierdie Profesie ‘n seën vir jou was, e-pos my asb en laat my weet.

www.amightywind.com

Elisabeth : Ons stuur net seëninge aan Kaleb, ABBA YAHUVEH, in die Naam van YAHUSHUA. Ons stuur vir hom bemoediging. Ons stuur gebede. Ons dank U dat hy hierdie gebede gehoor het. Ons dank U ABBA YAHUVEH dat hy sal skryf. Hy sal instaat weet om ‘n rekenaar te bekom. Ek weet nie waar hy is nie, ABBA YAHUVEH. Ek weet nie hoe U dit sal doen nie. Maar op een of ander manier, op een of ander wyse sal die Woord gegee word en hy sal hierdie Profesieë kry om almal te bemoedig wie die Bruid van YAHUSHUA in Israel is, in Jerusalem in die Naam van YAHUSHUA, in Lebanon, waar hulle ookal versprei is oor die wêreld Hemelse Vader. U het gesê U het net een Diensmaagd. As die duiwel dit hoor dink hy hy gaan my verseker kry, maar net as U dit toelaat ABBA YAHUVEH. So selfs hierdie droefheid wat oor hierdie tenger liggaam gekom het, ABBA YAHUVEH, dit is net U wat dit heel kan maak in die Naam van YAHUSHUA. Dit is net U wie die Verlosser is YAHUSHUA. Dit is net U gestorte Bloed. Dank U. Dank U.

Elisabeth: Ek is reg.

Joainneyah: Onthou wat jy gesê het.

Elisabeth: Liefie, jy het die bandopnemer.

Joainneyah: Niko, onthou jy?

Niko: Dit is die ou in Israel wat sy aanhoudend sien, die ou met die wit hare, die ou man.

Elisabeth: Ons is een. As ek bedroef raak, voel hy bedroef. Ons is almal een. Almal van ons moet nagmaal neem en elke nagmaal.....

Niko: Hou hom in ons gebede elke nagmaal..... (kommunie).

Elisabeth: HY het gesê, “Want EK gee jou nou die naam Kaleb.”

Niko: Die geheime is in Esegiël 9 wat werklik die dinge gaan opskud.

Joainneyah:Ek het Elisabeth vertel van die VVV’s. Dit is geskrywe mense het ‘n VVV in die Bybel gesien.

Elisabeth: Esegiël!

Joainneyah: Ek het dit gesien.

Elisabeth: Dit is hier. Dit is YAHUVEH s’n. Die duiwel het ‘n namaaksel en YAHUVEH het ‘n ware een, die een wat dit voortgebring het.

Joainneyah: Ek het gesê, “Nee, miskien het hy strydrwaens gesien.”

Elisabeth: Dit is ‘n vreemde vlieënde voorwerp.

Joainneyah: En dit het vinniger as lug gereis. Dit is wat dit in my Bybel gesê het.

Elisabeth: En Esegiël het ‘n wiel hoog bo in die middel van die lug gesien en nie net dit nie, toe ek in kontak was met Niko, was daar altyd die wiel, die wiel binne in ‘n wiel.

Joainneyah: Kan jy iets anders onthou?

Elisabeth: Kan jy iets anders onthou Liefie?

Niko: Wel, dit was dit begin van dit. Jy het enigiets anders op band.

Elisabeth: Ek weet.

Joainneyah: Daar is baie gesê. Jy het jouself herhaal ook.

Elisabeth: Oor Israel ook, iets gaan in Israel gebeur. Jy het begin lees vanaf Esegiël 9. Ons het ‘n Profesie. Ek hoop Niko onthou watter Profesie. Dit gaan oor die skrywer se Geskrif, ‘n Profeet gaan al die Heiliges merk en diegene sonder die merk in Israel gaan doodgemaak word.

Niko: Hy het gesê, “Moenie dink EK kan of sal dit nie doen nie. Moenie MY woede onderskat nie.”

Elisabeth: HY is so kwaad.

Joainneyah: Vir Israel?

Elisabeth: HY is kwaad vir Israel. HY is kwaad oor die onheiligheid. HY is op hierdie oomblik kwaad. HY het gesê die duiwel wil my doodmaak omdat hy nie wil hê hierdie Woord moet uitgaan nie.

Elisabeth: Dit was alles oor hoekom die.... Dit was nie oor my nie. So ok, die geheime is verborge, beginnende met Esegiël 9 en toe het HY my 13 laat lees regdeur tot by die valse profete. Wow, dit is groot. Dit is YAHUVEH. Dit is YAHUVEH wat in beheer van die goeie VVV’s en gevleuelde karakters is.

Joainneyah: Ek weet. Satan het namaaksels van alles. Dit beteken YAHUVEH het die regte goed. Dit meen VVV’s bestaan regtig. Ek bedoel, die vlieënde voorwerpe.

Elisabeth: Ja, die vlieënde voorwerpe. Hulle is daar. Jy kan dit nie ontken nie. Jy kan dit nie ontken nie.

Joainneyah: Ek weet.

Elisabeth: Hulle praat nie van strydwaens nie. Geen strydwaens nie. My Bybel sê dit het die gesig van ‘n gevleuelde karakter. Dit het die gesig van die mens, die gesig van ‘n leeu en die gesig van ‘n arend. Dit is weer vier.

Joainneyah: Wat? Die vlieënde voorwerpe?

Elisabeth: Die vlerke, as jy Esegiël 10 lees, dit praat van die wiele en dan praat dit van die gesigte. Ek probeer nie eers voorgee om te verstaan nie. Ek probeer nie eers voorgee nie want dit is te diep. Dit is so diep en dit het nog nie plaasgevind nie, maar dit is op die punt om plaas te vind. Want ek glo ek het hierdie openbaring nou ontvang dat dit uitkom en ek glo dat dit is wanneer die aliens (vreemdelinge) aarde toe kom en hulle beveg die mense, ek glo YAHUVE stuur SY engele, ook SY wapens om terselfdertyd te veg want mense kan nie hierdie aliens oorwin nie.

Joainneyah: Nee, nee.

Elisabeth: Ons het iets nodig, bonatuurlike hulp van die Hemel af. En HY stuur dit vir die Heiliges.

Joainneyah: Amen.

Elisabeth: Maar dit is op hierdie oomblik opgesluit in Israel. Met alles wat in Israel aan die gang is. So dit is wat ek dink, hierdie nuwe Profesie gaan oor Israel. Want ek het dit vir julle vertel na ons laaste een.

Joainneyah: Werklik?

Elisabeth: Dit gaan werklik grootliks oor Israel wees. Prys YAHUSHUA.