Shemini Atzeret & Simchat Torah

Onmiddelik net na die laaste dag van Sukkot, Hoshana Rabbah, is Shemini Atzeret – die agste dag van samekoms. Shemini Atzeret saam met Simchat Torah, word saam gevier op Tishrei 22 en 23. Soos dit geskryf is, “Op die agtste dag moet daar vir julle ‘n feestyd wees -Atzeret; géén beroepswerk mag julle doen nie. ” (Numeri 29:35)
Om die Shemini Atzeret en Simchat Torah te verstaan, moet ons 'n paar dinge hersien. Eerstens, die sewe dae van Passover word gevolg deur 'n 49 dae periode van die aftelling van die omer, wat dan tot 'n klimaks gaan met die dag van Pentecost. Die bevryding van Passover word gekoppel met die openbaring en ontvangs van die Torah by die berg van Sinai en die uitstorting van die RUACH HA KODESH, ook bekend as Shavuot. Wanneer ons kyk na die siklus van die feeste, kan Shemini Atzeret vergelyk word met Shavuot, soos dit verstaan word as 'n afsluiting of atzeret na Passover. Net soos Shavuot, 'n een dag fees, so ook Shemini Atzeret, 'n een dag fees, is die afsluiting na Sukkot, 'n sewe dae fees.
Daarom sien ons dat Shemini Atzeret die agtste dag is - dit is die dag na "sewe." Sewe, wat 'n volmaakte getal in die Bybel is, beteken 'n volledige eenheid van tyd, aangesien elke week eindig met die sewende dag, en word die Sabbat genoem. Die agtste dag is die dag na tyd. Dit is die einde van beide soorte tyd. Dit is nie net die belofte van verlossing nie, maar die werklike oomblik daarvan. YAHUVEH het gesê: "Bly by My - -atzeret 'n ekstra dag”, 'n tyd buite die tyd.
Simchat Torah: Verblyding in die Torah
Teen einde kom die mees vreugdevolle dag van almal, die dag van Simchat Torah, verblyding in die Torah. Simchat Torah word gevier op die drie-en-twintigste van Tishrei, of die dag wat volg na Shemini Atzeret. Weereens, moet daar nota geneem word dat die Hebreeuse woord Torah “instruksie -of onderrig” beteken. Omdit dit vir ons 'n manier van lewe leer, die soort lewe wat YAHUVEH wil hê ons moet volg. Die Torah is die fondasie om die hele Bybel te verstaan.
 

Die lees van die Torah in die Siklus

Tot en met die vroeg Middel Eeue, was daar meer as een siklus met die lees van die Torah. In der waarheid, die mees wyd verspreide siklus was die triennial een, waarin die lees van die Torah drie jaar geneem het, en ge-eindig het voor Passover.
In moderne tye, het die jaarlikse lees siklus oorheersend geraak. Sodoende het Simchat Torah die einde van die lees siklus geword en dan ook sy eie fees dag. Soos genoem is, die Torah lees siklus word afgesluit op Simchat Torah. En ook tydens hierdie tyd word dit dan weer begin op hierdie tyd. Dit wys dat daar nooit 'n einde is aan die Torah, en dat dit aanhoudend, moet gelees en bestudeer word, oor en oor. Die Torah, soos YAHUVEH Homself dit gegee het, is ewigdurend. (Mattheus 5:17-18)
Simchat Torah vier 'n Torah van blydskap, 'n Torah sonder beperkings of 'n gevoel van 'n las.
 

YAHUSHUA en Shemini Atzeret en Simchat Torah

Tishrei 22, Shemini Atzeret, en Simchat Torah, was in die antieke dae beskou as een lang dag, en was onderhou op Tishrei 22. Simchat Torah is 'n viering van verblywing in die Torah.
Soos dit geskryf is in Johannes 7:37 “En op die laaste dag, die groot dag van die fees van Tabernakels...”. Hierdie dag sal bekend staan as Hoshana Rabbah, of Tishrei 21. In Johannes 8:1-2, is dit geskryf “Maar YAHUSHUA het na die Olyfberg gegaan. En vroeg in die môre het HY weer in die tempel gegaan, en al die mense het na Hom gekom, en HY het gaan sit en hulle geleer. ” Dit is die volgende dag, na Hoshana Rabbah, die dag wat gekoppel is met Sukkot, en word genoem Shemini Atzeret. Weereens, in die antieke tye, was daardie dag ook Simchat Torah genoem, die verblywing in die Torah. So in Johannes 8:5, sien ons dat YAHUSHUA, die skrywer van die Torah, word gevra omtrent die Torah, op die dag wat verwys word as “die verblywing in die Torah”.
 

Die Geestelike Begrip van Shemini Atzeret & Simchat Torah

In Deutoronomium 31:9-13 tydens die Fees van Sukkot moet jy die Torah lees. Die sewende jaar word die jaar van vrystelling genoem. (Deutoronomium 31:10);
Alle skuld moet vergewe word op hierdie tyd (Eksodus 21:2, Levitikus 25:1-4; Deutoronomium 15:1-12; Jeremia 34:8-22).
Die sewe jare is 'n prentjie van die 7,000-jaar plan van YAHUVEH (Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8).
Die sewende jaar is die jaar van vrystelling en is 'n prentjie van die sewende dag, die Messiaanse era, die Millennium, of die Ated Lavo. YAHUSHUA het daarna verwys in beide Jesaja 61:1-3 en Lukas 4:16-21. Die frase “vrylating van die gevangenes” in Jesaja 61:1 praat van die jaar vrystelling. YAHUSHUA sê vir ons, “EK is daardie vrystelling. Vertrou in MY en jy sal vry wees. ” AMEN
In die dae van YAHUSHUA was daar 'n sewe jaar siklus van die lesing van die Torah. In die jare een tot en met drie, het die mense uit die Torah, die Profete en die Skrifte gelees. In die jare drie tot en met ses, het hulle dan weer oor begin. In die sewende jaar, het hulle uit hulle almal gelees. Terwyl hulle gelees het, het die priester op 'n bema gestaan en die begrip en onderrig gegee. (Nehemia 8:1-12).
Dit was gedoen gedurende die Fees van Sukkot (Nehemia 8:2,13-14,18). In die toekoms, sal ons die ware Simchat Torah ervaar, gedurende die tyd wat YAHUVEH diegene wat glo in die Messias, oordeel, volgens die lewe wat hulle op die aarde gelewe het. Op daardie tyd, wanneer ons die waarheid vandie Bybel hoor en YAH se Woord verstaan, sal ons huil, wanneer ons sien hoe ons gefaal het om die Bybel en YAHUVEH se waarhede te volg. Maar ELOHIM sal sê, “Moenie treur nie, die blydskap van YAHUVEH is julle beskutting (krag)” (Nehemia 8:9-10). Op daardie tyd sal ons nie deur die oefening van die fees gaan nie, maar ons sal die “seisoen van ons blydskap” ervaar, die tyd van die Messiaanse Koninkryk op die aarde. Die lees, onderrig en begrip van die Torah, sal 'n hoogtepunt wees gedurende die Messiaanse Era, die Millennium. In Jesaja 2:1-5 en Miga 4:1-5 sal YAHUSHUA, die Messias, die skrywer en leraar van die Torah, al die mense van die aarde die maniere van die Torah leer.
 

Reën en Dou: Geshem en Tal: 'n Gebed vir Reën)

Tydens die fees van Shemini Atzeret, begin hulle met 'n spesiale gebed vir reën (geshem). Die rede vir hierdie spesiale gebede sal beter verstaan word as jy in die land van Israel gelewe het. Die winter maande in Israel is die reën seisoen, en die hele lewe van die land hang af van reën. Wanneer die reën afkom in hulle gepaste seisoen en daar is genoeg reën, sal die ryk grond oorvloedige gewasse en vrugte produseer. Indien nie, is die land gedoem tot hongersnood. Gedurende die somer maande is daar geen reën nie. Dit is die droë seisoen.
Gedurende die maande wat daar nie reën is nie, sou die aarde heeltemal geskroei gewees het, met die boonste grond wat in stof verander en weggewaai word deur die wind, en die land sal in 'n dorre woestyn verander word. -- maar die dou wat op die koue grond val, tydens die ure van die aand, en die grond deurdrenk met sagte vog, wat ons ken as dou, en wat skitter in die vroeë strale van die son soos pêrels. Sodoende, die reën in die winter en die dou in die somer is baie nodig om lewe in stand te hou.
Omdat hierdie hoofstuk die feeste afsluit, sal ons die geestelike betekenis van die feeste hersien, soos 'n individuele gelowige in YAHUSHUA die Messias dit sal sien, en hoe dit verband hou met SY lewe. Daarom kan ons op hierdie tydstip aflei met die geestelike betekenis van die herfsfeeste, veral Sukkot, Shemini Atzeret en Simchat Torah.
YAHUVEH het die landbou- en weerseisoene in Israel ontwerp om die lewe van elke gelowige in YAHUSHUA te parallelleer wat HOM wil liefhê en HOM met sy hele hart dien. Met hul verstand, laat ons ondersoek hoe dit waar is.
Elke keer as 'n persoon YAHUSHUA die Messias as sy eie Verlosser ontvang, beleef hy geestelik Passover. Hy moet uit Egipte -Mitzrayim vlug; die wêreld se bose stelsel en maniere; vertrou YAHUSHUA die Messias, die Lam van GOD; en laat YAHUSHUA die deur van sy hart wees. As gelowiges moet ons daarna heilige lewens voor die HEILIGE DRIE-EENHEID lewe en Ongesuurde Brood ervaar.
Net soos YAHUSHUA uit die dood opgestaan het, moet ons kyk na ons voormalige maniere, wat vir ons dood is, en die nuutheid van die lewe in YAHUSHUA die Messias ervaar. Sodra ons dit doen, kan ons in die RUACH HAKODESH gedoop word en die krag van YAHUVEH die salwing in ons lewens hê. Geestelik het ons die lente-oes van Israel in ons lewens ervaar. Wanneer ons YAHUSHUA in ons harte en lewens aanvaar, begin YAHUSHUA ons die Torah te leer en ons te wys hoeveel HY van ons hou en ons begin groei in die kennis van Hom.
In daardie tyd sal YAHUVEH begin om ons op 'n geestelike reis deur die woestyn van die lewe te neem. Geestelik sal ons die droë somer seisoen van Israel begin ervaar. Baie dinge in ons lewens sal nie gaan soos ons verwag het of hoe ons YAHUVEH vertrou het dit moet gaan nie. In die proses om die lewe se bitter teleurstellings en stryd te ervaar, as ons ons oë op YAHUSHUA hou, sal HY ons van Passover na Shavuot neem. Daar sal HY SY weë en SY Woord, die WOORD, op 'n dieper en meer progressiewe wyse openbaar.
Deur ons oë op die Messias YAHUSHUA te hou, deur die lewe se struwelinge, sal YAHUVEH nie net SY Woord en SY manier op 'n groter wyse aan ons bekendmaak nie, maar Hy sal ook ons geloof soos fynmeel verfyn, net soos dit gedoen was met die koring tydens die aftelling van die omer tussen Passover en Shavuot. Intussen, as ons ons hele vertroue in YAHUSHUA op ons geestelike reis in die woestyn van die lewe plaas, soos YAH ons geloof verfyn en Homself op 'n groter manier aan ons openbaar, sal ons geestelike reis nie in die woestyn van die lewe eindig nie! HalleluYAH! In plaas daarvan sal YAHUVEH ons vorentoe neem om geestelik die herfsfeeste en ons geestelike beloofde land te ervaar.
Dit is wanneer ons geestelik die herfsfeeste beleef - veral die fees van Tabernakels, Shemini Atzeret en Simchat Torah - en betree ons geestelike beloofde land dat YAHUVEH op 'n wonderlike manier ons lewens vir Hom sal salf, soos ons vir Hom leef en Hom dien, en ons sal dan die grootste vreugde in ons hele lewe beleef. Vreugde onuitspreeklik! Maar ons sal nie net vreugde ervaar nie, maar ook dans, lof, oorwinning, vrede en die krag van YAHUVEH in ons lewens. Geestelik sal ons die herfs oes van Israel ervaar. Die reën in die Bybel praat van twee dinge: die groot uitstorting van kosbare RUACH HAKODESH en 'n diepgaande begrip van YAHUSHUA en SY Woord, die Bybel, in ons lewens.
Beide die salwing van kosbare RUACH HAKODESH en groot kennis van geestelike waarhede sal in ons lewens teenwoordig wees sodat ons die doel wat YAHUVEH vir elkeen van ons lewens het, kan bereik. Daarom het ons die salwing van YAHUVEH in YAHUSHUA se naam op ons lewens, sodat ons kan help om ons deel te doen om die Liggaam van Messias tot volle volwassenheid op te bou en die Koninkryk van YAHUVEH op aarde te vestig totdat ons tot op daardie dag kom wanneer ons sal heers en regeer met YAHUSHUA, die Messias, die KONING VAN KONINGS en HERE van die HERE op aarde gedurende die Messiaanse tyd, die Millennium en vir alle ewigheid.
 

Die Messiaanse Vervulling en Begrip

Toe die HEILIGE DRIE-EENHEID die mens geskape het en hom in die tuin van Eden geplaas het, was die tuin van Eden soos 'n paradys, die Hemel of die toekomstige wêreld wat gaan kom, wat in Hebreeus bekend staan as die olam haba. Die mens het egter gesondig en as gevolg daarvan het beide die mens en die aarde verminder in vergelyking met die oorspronklike glorie en skoonheid waarin dit geskep is. Gevolglik het YAHUVEH 'n plan van 7 000 jaar uitgereik om beide die mens en die aarde terug te herstel na die glorie en majesteit van die Tuin van Eden. YAHUSHUA Die Messias moes 'n sentrale rol speel in hierdie verlossing.
In Hosea 6: 3 en Joël 2:23 vertel die Skrif ons dat die koms van die Messias YAHUSHUA soos die lewende reën sal wees. Soos vroeër bespreek, is daar in Israel die lentereën wat in die vorm van dou en reënbuie is, en die herfsreëns wat die groot reënseisoen uitmaak. In SY wysheid het YAHUVEH die weerseisoen in Israel gegee om te leer oor die koms van YAHUSHUA, die Messias. Net soos daar hoofsaaklik lentereën en herfsreën in Israel is, het YAHUVEH vir twee komste van die Messias voorberei. Tydens die eerste koms van die Messias sou die Messias die rol van Messias ben Joseph, die lydende Messias, vervul.
Tydens SY tweede koms, sal die Messias die rol van Messias ben Dawid, die Koning Messias, vervul. Diegene wat die Messias sou ontvang in die seisoen van SY eerste koms, sou geestelik wees soos die lentereën in Israel en YAHUVEH sal SY kosbare RUACH HAKODESH IMMAYAH op alle mense op hierdie tydstip uitstort. Die grootste aantal mense wat YAHUSHUA die Messias sou aanvaar, sou egter gedurende die seisoen van die herfsreëns in Israel wees, wat praat van die Messias se tweede koms. Die grootste uitstorting van kosbare RUACH HAKODESH IMMAYAH sal ook op hierdie tydstip wees.
Hierdie groot uitstorting van RUACH HAKODESH IMMAYAH en die kennis van die Messias op aarde sal hul grootste hoogtepunt bereik gedurende die Messiaanse tyd, die Millennium en tot in ewigheid voortduur. Dit is waaroor die herfsreëns in Israel geestelik alles gaan en hoekom YAHUVEH die mense opdrag gegee om gedurende die feesseisoen van Sukkot, insluitend Shemini Atzeret en Simchat Torah, te bid vir reën.
Sukkot en Shemini Atzeret en Simchat Torah is immers deur YAHUVEH aan ons gegee om ons te leer wat die lewe sou wees tydens die Messiaanse tyd en die ewigheid wanneer die kennis van YAHUSHUA die Messias en die Gees van RUACH HAKODESH die aarde sal bedek, soos die waters die see bedek, soos geprofeteer in die boek van Sagaria. YAHUSHUA die Messias is beide die die Vroeë Reën en die Laat Reën en die Onderwyser van Geregtigheid (Hosea 6: 3; Joël 2:23; Psalm 72: 6; 84: 5-6; Johannes 3: 2; Jesaja 55: 10-12) .
Hoe heerlik sal dit wees om in daardie dae saam met YAHUSHUA die Messias te leef! Dit is die kern van die feeste van YAHUVEH! AMEN AMEN


Print Friendly and PDF